Forløb af ordinær generalforsamling

Udgivet den 18-03-2021  |  kl. 09:43  |  

Investeringsforeningen StockRate Invest har dags dato afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev gennemført i overensstemmelse med den fremlagte dagsorden.

Afdeling ISIN-kode Udbytte
(kr. pr. andel)
Globale Aktier Udloddende DK0060206316 6,20

Årsrapporten for 2020 for investeringsforeningen blev forelagt og godkendt, og bestyrelsens forslag om udlodning på kr. 6,20 pr. andel i afdeling Globale Aktier Udloddende samt bestyrelsesmedlemmernes honorar blev vedtaget.

De stillede forslag blev enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsesmedlemmerne Randi Bach Poulsen, Troels Gjerrild og Henrik Scharling, der alle var på valg, blev genvalgt.

Som revisor for investeringsforeningen blev EY Godkendt Revisionspartnerselskab genvalgt.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til tlf. 38 14 66 00.

Med venlig hilsen
Invest Administration A/S

Niels Erik Eberhard
Direktør


\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk