Fortsættelse af incitamentsprogram

Udgivet den 15-03-2019  |  kl. 12:18  |  

Schouw & Co. har i en årrække haft et aktiebaseret incitamentsprogram, hvis formål er at fremme værdiskabelsen i Schouw & Co. ved at sikre et stærkt interessesammenfald mellem de omfattede personer og selskabets aktionærer. I fortsættelse heraf har bestyrelsen besluttet at tildele 326.000 stk. optioner på følgende vilkår:     

Direktionen i Schouw & Co., omfattende adm. direktør Jens Bjerg Sørensen og direktør Peter Kjær, tildeles henholdsvis 35.000 og 12.000 stk. optioner. Øvrige ledende medarbejdere, herunder direktører i dattervirksomheder, omfattende 26 personer, tildeles i alt 279.000 stk. optioner.

Optionerne kan udnyttes i en periode på 12 måneder efter offentliggørelsen af Schouw & Co. koncernens årsrapport for 2021.

Hver option giver ret til køb af 1 stk. Schouw & Co. aktie a nom. 10 kr. Udnyttelseskursen er et gennemsnit af den noterede slutkurs de første fem børsdage efter offentliggørelsen af Schouw & Co. koncernens årsrapport for 2018 (510,30 kr.) med tillæg af 3% p.a. regnet fra den 15. marts 2019.

De nye optioner har en samlet teoretisk markedsværdi på 23,3 mio. kr. beregnet efter Black & Scholes modellen med anvendelse af en 12 måneders historisk volatilitet baseret på daglige gennemsnitskurser (29,2%), en risikofri rente (-0,52% p.a.) og aktiekursen på udstedelsestidspunktet (510,30 kr.).
 

Aktieselskabet Schouw & Co.
 

Jørn Ankær Thomsen, Bestyrelsesformand

Jens Bjerg Sørensen, Adm. direktør
  
  

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Jens Bjerg Sørensen på telefon +45 8611 2222.

Vedhæftet fil

2019-03-15 FBM 04-2019 Incitamentsprogram

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Strategier du kan handle

Navn
 
+/-(%)
 
Tid

 
9,42%
 
10:00:01

 
7,17%
 
10:00:01

 
3,04%
 
10:00:01

 
2,66%
 
10:00:01

 
0,69%
 
10:00:01

Copytrading - kopier handler fra ovenstående strategier så de eksekveres live på din egen konto.
Læs mere her.

 

Seneste nyheder