Fynske Bank må se indtjeningen spist op af tab på obligationer

Udgivet den 17-11-2022  |  kl. 15:26  |  
Arkiv: Foto

Fynske Bank havde stor fremgang på de øverste indtægtsposter i årets første ni måneder, hvor stiv modvind på børserne ikke desto mindre spiste næsten hele overskuddet.

Kursreguleringerne udgjorde et samlet tab på 56,2 mio. kr. mod en indtægt på 10,8 mio. i samme periode sidste år, og det sendte resultatet før skat ned i bare 1,7 mio. kr. mod 61,6 mio. kr. sidste år.

- Vi glæder os over, at vi, i en periode karakteriseret af usikkerhed og uro på de geopolitiske og globale finansmarkeder, fortsat har en positiv tilstrømning af nye kunder til Fynske Bank, og at et generelt højt aktivitetsniveau medvirker til, at vi kan løfte vores toplinje ganske markant.

- Vi må samtidig konstatere, at vi også rammes relativt hårdt af primært kursreguleringer, fordi vores store indlånsoverskud er placeret i obligationer med en konservativ varighed på 0,6-0,8 år. Det er naturligvis ikke ønskeligt, siger Petter Blondeau, administrerende direktør i Fynske Bank, ifølge regnskabet.

Han kunne se netto rente- og gebyrindtægter stige til 214,6 mio. kr. fra 193,8 mio. kr.

Nedskrivninger udgjorde desuden en indtægt på 25,7 mio. kr., da banken ligesom det var tilfældet sidste år, tilbageførte tab og hensættelser på udlån.

På grund tab store tab på obligationer skrumpede bundlinjen dog til 2,8 mio. kr. fra 50,6 mio. kr.

For hele året fastholder Fynske Bank sine nyligt nedjusterede forventninger om et resultat før skat i niveauet 25-35 mio. kr. Forventningerne blev sænket den 12. oktober fra tidligere estimeret 40-50 mio. kr. før skat.

Tabel over Fynske Banks regnskab for de første ni måneder af 2022:

Mio. kr. 9M 2022 9M 2021 FY 2021
Netto rente- og gebyrindtægter 214,6 193,8 257,9
Nedskrivninger på udlån/tilgodehavender -56,2 -26,2 -23,2
Resultat før skat 1,7 61,6 74,1
Nettoresultat 2,8 50,6 64,3

Fynske Banks forventninger til 2022:

Mio. kr. Ved 9M 2022 12/10 ved Q2
Resultat før skat 25-35 25-35 40-50

.\\˙ MarketWire

.\\˙ MarketWire

Jakob Dalskov

Tags:  Report❯  Shares❯  main text❯