Gennemførelse af fortegningsemission; samlede antal aktier og stemmerettigheder

Udgivet den 01-07-2020  |  kl. 08:34  |  

Denne meddelelse og informationerne heri er ikke til offentliggørelse eller videregivelse, hverken direkte eller indirekte, til eller i USA, Canada, Australien eller Japan eller i nogen anden jurisdiktion, hvor en sådan offentliggørelse eller videregivelse er ulovlig. Meddelelsen udgør ikke og er ikke en del af et tilbud om at sælge eller opfordring til at give tilbud om køb eller tegning af værdipapirer i USA, Canada, Australien eller Japan eller i nogen anden jurisdiktion, hvor det vil være ulovligt at gøre dette. Manglende overholdelse af denne restriktion kan udgøre en overtrædelse af amerikansk, canadisk, australsk eller japansk værdipapirlovgivning eller af værdipapirlovgivningen i andre stater. Værdipapirer beskrevet heri må ikke udbydes eller sælges i USA uden registrering eller i henhold til en undtagelse fra registrering; ethvert offentligt udbud af værdipapirer i USA vil blive udbudt med et prospekt som kan indhentes fra selskabet, der vil indeholde detaljeret information om selskabet og ledelsen, samt regnskabsopgørelser.

 

Bang & Olufsen offentliggør i dag gennemførslen af fortegningsemissionen offentliggjort den 4. juni 2020.

De 81.848.058 nye aktier vil hurtigst muligt herefter blive optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S under ISIN-koden for selskabets eksisterende aktier DK0010218429, forventeligt senest den 3. juli 2020.

Som et resultat af gennemførelsen af udbuddet er den nominelle værdi af selskabets aktiekapital forhøjet med DKK 409.240.290. Den nominelle værdi af selskabets samlede aktiekapital er herefter DKK 613.860.435 fordelt på 122.772.087 aktier, hvor hver aktie har 50 stemmer, svarende til 6.138.604.350 stemmer, jf. kapitalmarkedslovens § 32. De reviderede vedtægter kan findes på selskabets hjemmeside, https://investor.bang-olufsen.com.    

For yderligere information:

Martin Raasch Egenhardt
Director, Investor Relations
Telefon: +45 5370 7439

Jens Gamborg
Head of Group Communications
Telefon: +45 2496 9371 

Ansvarsfraskrivelse vedrørende fremadrettede udsagn:
Visse udtalelser i denne meddelelse er fremadrettede udsagn og er baseret på selskabets forventninger, hensigter og prognoser for fremtidige præstationer, forventede begivenheder eller tendenser samt andre forhold, som ikke er historiske fakta, herunder i forhold til timing, vilkår og fuldbyrdelse af fortegningsemissionen beskrevet heri. Disse fremadrettede udsagn, som kan omfatte formuleringer som "mål", "forudsige", "tro", "hensigt", "anslå", "forvente" og formuleringer med lignende betydning inkluderer alle forhold, som ikke er historiske fakta. Disse fremadrettede udsagn indebærer risici og usikkerheder, som kan medføre, at de faktiske resultater af drift, økonomiske forhold, likviditet, udbyttepolitik og anden udvikling i branchen, som selskabet driver forretning i, kan afvige væsentligt fra det indtryk, der skabes gennem de fremadrettede udsagn. Disse udsagn er ikke garanti for fremtidig udvikling og er underlagt kendte og ukendte risikofaktorer, usikkerheder og andre faktorer, som kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra det direkte eller indirekte indtryk, der skabes gennem de fremadrettede udsagn. Risici og usikkerheder taget i betragtning, bør potentielle investorer være forsigtige med at lægge for meget i sådanne fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn gælder alene på datoen for et sådant udsagn og medmindre andet er krævet i henhold til lovgivningen, er Bang & Olufsen ikke forpligtet til offentligt at opdatere eller revidere eventuelle fremadrettede udsagn, uanset om der foreligger nye informationer, fremtidige begivenheder eller andet.

 

Vedhæftet fil

BO_2007_Gennemførelse af fortegningsemission_DK

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder