Green Hydrogen ser fremgang i 2023 og spår kapitalrejsning

Udgivet den 24-01-2023  |  kl. 06:34  |  
Arkiv: Foto

Elektrolysatorproducenten Green Hydrogen Systems så i 2022 underskuddet vokse kraftigt, men udviklingen var imidlertid lidt bedre end ventet.

I 2023 er der udsigt til markant fremgang i omsætningen, men fortsat en forventning om et stort driftsunderskud, ligesom koncernen sigter mod en kapitalforhøjelse i årets første seks måneder.

Det fremgår mandag aften af en meddelelse med foreløbige regnskabstal fra selskabet.

Omsætningen fra kundekontrakter endte i 2022 på 10 mio. kr. mod 5,2 mio. kr. i 2021 og mod af selskabet ventede 1-19 mio. kr., mens bruttounderskuddet skrumpede til 10 mio. kr. fra 17 mio. kr. året før.

- I 2022 nåede vi en omsætning på 10 mio. kr. som følge af to kundeleverancer af A90 elektrolysemodulet. Omsætningen og andre ureviderede nøgletal var i overensstemmelse med vores seneste guidance udsendt i august 2022. Fra tredje kvartal 2022 genstartede vi salget af A90-elektrolyserne, hvilket har ført til en stigende salgspipeline og fire nye kundeordrer i fjerde kvartal 2022 og januar 2023, udtaler administrerende direktør Sebastian Koks Andersen i meddelelsen.

På den baggrund endte driftsresultatet, EBITDA, på minus 249 mio. kr., mens der her året før var et noget mindre underskud på 149 mio. kr. På EBIT-niveau var der et minus på 283 mio. kr. sammenlignet med et tab på denne post på 163 mio. kr.

Til sammenligning havde Green Hydrogen Systems selv spået et EBITDA-minus på 235-255 mio. kr. og et tab, målt på EBIT, på 270-290 mio. kr.

I det nye år er der behov for at polstre balancen og bankkontoen med nye penge. Hvor meget oplyses imidlertid ikke.

- Green Hydrogen Systems sigter mod en kapitaludvidelse i løbet af første halvår af 2023. Vi er i øjeblikket i dialog med flere af vores større aktionærer om en sådan potentiel kapitaludvidelse, skriver selskabet.

Green Hydrogen venter i regnskabsåret 2023 en omsætning på 120-160 mio. kr., og et ordinært driftsunderskud, EBITDA, på 210-240 mio. kr.

- Omsætningsintervallet er delvist baseret på andelen af den samlede ordrebeholdning med målrettet levering i 2023 samt in-for-out ordrer, der kan underskrives med omsætning indregnet i 2023, hedder det fra koncernen.

- På grund af omkostninger relateret til forsinkelser i leveringen af 2022 ordrer er omsætningen reduceret med 15 mio. kr. i forhold til den oprindelige ordreværdi.

Investeringerne ses samtidig i 2023 at blive på 270-300 mio. kr. mod 335 mio kr. i 2022.

Tabel over Green Hydrogen Systems foreløbige regnskabstal for 2022:

Mio. kr. FY 2022 FY 2021
Omsætning 10 5,2
EBITDA -249 -149
EBITDA-margin f.s.p. (i pct.) NA NA
EBIT -283 -163
Udbytte (kr. per aktie) 0 0

Green Hydrogen Systems forventninger til 2023:

Mio. kr. Ved FY 2022
Omsætning 120-160
EBITDA -210 til -240
Capex 270-300

.\\˙ MarketWire

Redaktion

Tags:  Report❯  Shares❯