Handelsinvest - selskabsmeddelelse vedrørende bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen om fusion og overflytning af afdelinger til Jyske Invest og Jyske Portefølje

Udgivet den 21-02-2024  |  kl. 15:55  |  
 

Investeringsforeningen Handelsinvest
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg
Tlf. 8989 2500
handelsinvest@jyskeinvest.dk
www.handelsinvest.dk
 
Nasdaq Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K
 
 
  21. februar 2024

Fusion af afdelinger mellem Investeringsforeningen Handelsinvest og Investeringsforeningen Jyske Invest og mellem Investeringsforeningen Handelsinvest og Investeringsforeningen Jyske Portefølje samt overflytning af afdelinger fra Investeringsforeningen Handelsinvest til Investeringsforeningen Jyske Invest.

Bestyrelserne for Investeringsforeningen Handelsinvest og Investeringsforeningen Jyske Invest har på deres bestyrelsesmøder 21. februar 2024 godkendt en fælles fusionsplan vedrørende fusion af følgende 4 afdelinger fra Investeringsforeningen Handelsinvest med 2 afdelinger i Investeringsforeningen Jyske Invest, hvor sidstnævnte er de fortsættende afdelinger:

Investeringsforeningen

Handelsinvest (ophørende): Jyske Invest (fortsættende):
Handelsinvest Europa (AK) Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL
Handelsinvest Nordamerika (AK) Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL
Handelsinvest Verden (AK) Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL
Handelsinvest Fjernøsten (AK)         Jyske Invest Fjernøsten Aktier SRI KL

Desuden har bestyrelserne for Investeringsforeningen Handelsinvest og Investeringsforeningen Jyske Portefølje på deres bestyrelsesmøder 21. februar 2024 godkendt en fælles fusionsplan vedrørende fusion af følgende 6 afdelinger fra Investeringsforeningen Handelsinvest med 6 afdelinger i Investeringsforeningen Jyske Portefølje, hvor sidstnævnte er de fortsættende afdelinger:

Investeringsforeningen

Handelsinvest (ophørende): Jyske Portefølje (fortsættende):
Handelsinvest Defensiv 10 (AK)         Stabil udl KL
Handelsinvest Defensiv 30 (AK)         Balanceret udl KL
Handelsinvest Offensiv 60 (AK)         Dynamisk udl KL
Handelsinvest Offensiv 80 (AK)         Vækst udl KL
Handelsinvest Defensiv 10 Akkumulerende (AK) Stabil akk KL
Handelsinvest Offensiv 80 Akkumulerende (AK)         Vækst akk KL

                        
Desuden har bestyrelserne for Investeringsforeningen Handelsinvest og Investeringsforeningen Jyske Invest på deres bestyrelsesmøder 21. februar 2024 godkendt en fælles Plan for overflytning af følgende 2 afdelinger fra Investeringsforeningen Handelsinvest til Investeringsforeningen Jyske Invest. Afdelingerne foretager navneskifte* i forbindelse med overflytningen:

Investeringsforeningen

Handelsinvest (Overflytning):         Jyske Invest (Modtager):
Handelsinvest Danmark (AK)         Jyske Invest Danske Aktier KL*
Handelsinvest Danske Obligationer (AK) Jyske Invest Mellemlange Obligationer KL*

Fusioner og overflytninger er betinget af, at disse vedtages af investorerne i de ophørende/overflyttede afdelinger i Investeringsforeningen Handelsinvest på den ordinære generalforsamling den 27. marts 2024, samt betinget af, at fusioner og overflytninger godkendes af Finanstilsynet.

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling følger senere jf. Investeringsforeningen Handelsinvests vedtægter. Det vil fremgå af selve indkaldelsen, hvordan tilmelding til den ordinære generalforsamling skal ske. Indkaldelsen vil ske via Investeringsforeningen Handelsinvests hjemmeside handelsinvest.dk. For de fortsættende afdelinger i Jyske Invest og Jyske Portefølje, træffes beslutning om fusion af foreningernes bestyrelser. For modtagelse af de overflyttede afdelinger træffes beslutning af modtagers (Investeringsforeningen Jyske Invest) bestyrelse.

Fusionsdokumenter og Plan for overflytning med bilag vil med 4 ugers varsel før generalforsamlingen blive fremlagt på Investeringsforeningen Handelsinvests kontor, Vestergade 6-16, 8600 Silkeborg, og vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside handelsinvest.dk.

Med venlig hilsen

Lone Mørch                Henrik Kragh
Bestyrelsesformand        Director


\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder