Huscompagniet Q2: Omkostningspres og svagt marked koster nedjustering

Udgivet den 18-08-2022  |  kl. 08:53  |  
Arkiv: Foto

Huscompagniet har igen i andet kvartal været ramt af mudrede forsyningskæder og markant stigende priser.

Det har også slået igennem i en klart faldende efterspørgsel, som i øvrigt ventes at fortsætte, oplyser Huscompagniet, som på den baggrund nedjusterer forventningerne for anden gang i år.

- Første halvår 2022 var karakteriseret ved historisk udfordrende markeder med forstyrrede forsyningskæder og høj omkostningsinflation. Marginerne var i andet kvartal presset af umiddelbare prisstigninger fra leverandører, mens justeringer af salgspriserne ventes at påvirke marginerne positivt i andet halvår, skriver Huscompagniet i sit kvartalsregnskab torsdag.

- Efterspørgslen på nybyggede huse er faldet, og de lavere salgsniveauer ventes at fortsætte, uddyber selskabet.

For hele 2022 venter Huscompagniet nu en omsætning i intervallet 4100-4400 mio. kr. Tidligere var forventningen 4250-4550 mio. kr.

Driftsresultatet (EBITDA) før særlige poster ventes nu at blive 340-360 mio. kr. mod tidligere ventet 370-410 mio. kr.

Driften før renter og skat (EBIT) ventes i intervallet 265-290 mio. kr. mod tidligere ventet 320-360 mio. kr.

En reorganisering af selskabet, der blandt andet omfatter lukning af kontorer, vil koste 20-25 mio. kr. i særlige poster i 2022, som trækker indtjeningen ned.

Til gengæld ventes det også at kunne generere årlige besparelser på 55-65 mio. kr.

BRED TILBAGEGANG I ANDET KVARTAL

Zoomer man ind på andet kvartal alene, var udfordringerne også tydelige i regnskabstallene.

Ganske vist steg Huscompagniets omsætning til 1094 mio. kr. fra 1084 mio. kr. i andet kvartal sidste år, men det skyldtes i høj grad flere leveringer af færdige huse.

Det antal steg til 526 fra 424 i andet kvartal sidste år, men til gengæld blev nysalget halveret til 358 fra 721 enheder i den tilsvarende periode sidste år.

Samtidig gjorde de stigende omkostninger ondt på driften, hvor resultatet før af- og nedskrivninger (EBITDA) - frasorteret særlige poster - faldt til 76 mio. kr. fra 101 mio. kr. i april, maj og juni sidste år.

Driften før renter og skat (EBIT) bakkede til 64 mio. kr. fra 90 mio. kr. i andet kvartal sidste år.

Tabel for Huscompagniets regnskab for andet kvartal 2022:

Mio. kr. Q2 '22: Q2 '21: FY 2021
Omsætning 1094 1084 4315
Bruttoresultat 207 229 875
EBITDA FSP 76 101 401
EBIT 64 90 355

Huscompagniets forventninger til 2022:

Mio. kr. Ved Q2 '22: Ved Q1 '22: Ved FY '21:
Omsætning 4100-4400 4250-4550 4350-4650
EBITDA FSP 340-360 370-410 420-450
EBIT 265-290 320-360 370-400

.\\˙ MarketWire

Mikkel Brix Kvols

Tags:  Report❯  Shares❯  main text❯