Indberetning af ledelsens transaktioner med ALK-Abelló A/S' B-aktier og tilknyttede værdipapirer

Udgivet den 19-02-2021  |  kl. 16:28  |  

ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKABY / AKBLF) indberetter hermed følgende transaktioner:

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/
personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Carsten Hellmann
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Administrerende direktør
b) Første indberetning/ ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på
markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen,
auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn ALK-Abelló A/S
b) LEI 529900SGCREUZCZ7P020
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne:
gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion,
iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode
Aktieoptioner

DK0060027142
b) Transaktionens art Erhvervelse (udnyttelse af aktieoptioner)
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r)
    15.770.832 DKK            17.068
d) Aggregerede oplysninger

- Aggregeret mængde

- Pris
 

        17.068 stk.

15.770.832 DKK
e) Dato for transaktionen 2021-02-19
f) Sted for transaktionen Nasdaq Copenhagen


                                                                                    ALK-Abelló A/S


For yderligere oplysninger kontakt venligst
:
Investor Relations: Per Plotnikof, mobil 2261 2525

 

Vedhæftet fil

FM_02_21DK_19022021

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder