Indberetning af ledende medarbejderes handel med Tryg-aktier

Udgivet den 18-03-2021  |  kl. 16:42  |  

Tryg offentliggør oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier udstedt af Tryg og dertil knyttede værdipapirer, jf. EU-forordning 596/2014 artikel 19.

Et medlem af Trygs bestyrelse har udført en transaktion i forbindelse med Trygs fortegningsemission, se https://tryg.com/da/emission.

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne

 
 a) Navn  Carl-Viggo Östlund
 2. Årsag til indberetningen
 a) Stilling/titel Bestyrelsesmedlem
 b) Første indberetning/
ændring
 Første indberetning
 3. Nærmere oplysninger om udstederen
 a) Navn  Tryg A/S
 b) LEI-kode   213800ZRS8AC4LSTCE39
 4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
 a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument-
typen

 

Identifikationskode

 Aktier (fortegningsretter)

 

 

  DK0061534534
 b) Transaktionens art  Salg af fortegningsretter i forbindelse med fortegningsemission
 c) Pris(er) og mængde(r)

 
Pris(er):            6,8726 DKK                   
Mængde(r):      5 fortegningsretter
 d) Aggregerede oplysninger Aggregeret mængdePris  

5 fortegningsretter
34,36 DKK
 e) Dato for transaktionen 2021-03-15
 f) Sted for transaktionen  NASDAQ Copenhagen A/S (XCSE)

Vedhæftet fil

11_Indberetning af ledende medarbejderes

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder