Indberetning af ledende medarbejders handel med Tryg-aktier

Udgivet den 08-03-2021  |  kl. 15:40  |  

Tryg offentliggør oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med
aktier udstedt af Tryg og dertil knyttede værdipapirer, jf. EU-forordning 596/2014 artikel 19.

Medlemmer af Trygs bestyrelse har udført transaktioner i forbindelse med Trygs fortegningsemission, se https://tryg.com/da/emission.

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne

 
a) Navn

 
Lene Skole
2. Årsag til indberetningen

 
a) Stilling/titel

 
Bestyrelsesmedlem
b) Første indberetning/
ændring

 
Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen

 
a) Navn

 
Tryg A/S
b) LEI-kode

 
213800ZRS8AC4LSTCE39
4.A Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner

 
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument-

typen

 

Identifikationskode

 

Aktier (udnyttelse af tegningsretter)

 

 

DK0061534534
b) Transaktionens art

 
Udnyttelse af fortegningsretter i forbindelse med fortegningsemission
c) Pris(er) og mængde(r)

 

 
Pris(er):        105 DKK pr. midlertidig aktie                    
Mængde(r):        8.195 midlertidige aktier ved udnyttelse af 49.170 tegningsretter
d) Aggregerede oplysninger

Aggregeret mængdePris  
 

8.195 midlertidige aktier ved udnyttelse af 49.170 tegningsretter

860.475 DKK
e) Dato for transaktionen

 
2021-03-08
f) Sted for transaktionen

 
Uden for en markedsplads (XOFF)
4.B Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner

 
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument-

typen

 

Identifikationskode

 

Tegningsretter

 

 

DKK0061534450
b) Transaktionens art

 
Salg af tegningsretter i forbindelse med fortegningsemission
c) Pris(er) og mængde(r)

 

 
Pris(er):        5,4 DKK
Mængde(r):        5 tegningsretter
d) Aggregerede oplysninger

Aggregeret mængdePris  
 

5 tegningsretter

27,2 DKK
e) Dato for transaktionen

 
2021-03-04
f) Sted for transaktionen

 
NASDAQ Copenhagen A/S (XCSE)


1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne

 
a) Navn

 
Carl-Viggo Östlund
2. Årsag til indberetningen

 
a) Stilling/titel

 
Bestyrelsesmedlem
b) Første indberetning/
ændring

 
Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen

 
a) Navn

 
Tryg A/S
b) LEI-kode

 
213800ZRS8AC4LSTCE39
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner

 
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument-

typen

 

Identifikationskode

 

Aktier (udnyttelse af tegningsretter)

 

 

DK0061534534
b) Transaktionens art

 
Udnyttelse af tegningsretter i forbindelse med fortegningsemission
c) Pris(er) og mængde(r)

 

 
Pris(er):        105 DKK pr. midlertidig aktie                    
Mængde(r):        4.058 midlertidige aktier ved udnyttelse af 24.348 tegningsretter
d) Aggregerede oplysninger

Aggregeret mængdePris  
 

4.058 midlertidige aktier ved udnyttelse af 24.348 tegningsretter

426.090 DKK
e) Dato for transaktionen

 
2021-03-08
f) Sted for transaktionen

 
Uden for en markedsplads (XOFF)

Vedhæftet fil

Vedhæftet fil

06_Indberetning af ledende medarbejders handel med Tryg-aktier

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder