Intact har opnået godkendelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til at erhverve enekontrol over RSAs forretning undtagen Norge og Sverige, inklusive erhvervelse af enekontrol over RSAs danske forretning, som er placeret i Codan A/S

Udgivet den 17-03-2021  |  kl. 10:15  |  

Må ikke offentliggøres, publiceres eller udleveres, helt eller delvist, i eller til USA.
Må ikke offentliggøres, publiceres eller udleveres, helt eller delvist, i enhver jurisdiktion, hvor dette vil udgøre en overtrædelse af relevante love eller regler i den pågældende.

Intact har opnået godkendelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til at erhverve enekontrol over RSAs forretning undtagen Norge og Sverige, inklusive erhvervelse af enekontrol over RSAs danske forretning, som er placeret i Codan A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dag offentliggjort, at Intact Financial Corporation og dets konsoliderede datterselskaber (Intact Koncernen) har opnået godkendelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i forbindelse med erhvervelsen af enekontrol over RSA Insurance Group plc's (RSA) forretning undtagen Norge og Sverige, inklusive erhvervelse af enekontrol over RSAs danske forretning (Købet).

Som tidligere offentliggjort, vil Tryg koncernen efter godkendelse af Købet blive medejer af RSAs forretning i Danmark (Codan Danmark) sammen med Intact Koncernen på en 50/50 økonomisk basis. Codan Danmark forbliver helt adskilt og uafhængig af Tryg.

Købet er fortsat underlagt en række udestående betingelser, der inkluderer modtagelse af de nødvendige regulatoriske godkendelser i visse jurisdiktioner, herunder til at gennemføre Købet.

Kontaktoplysninger:
• Gianandrea Roberti, Investor Relations Officer +45 20 18 82 67, gianandrea.roberti@tryg.dk
• Peter Brondt, Investor Relations Manager +45 22 75 89 04, peter.brondt@tryg.dk
• Tanja Frederiksen, Head of Communications +45 51 95 77 78, tanja.frederiksen@tryg.dk

Besøg tryg.com og følg os på twitter.com/TrygIR

Vigtig information
Denne meddelelse er ikke et tillæg til Trygs prospekt dateret 1. marts 2021.

Denne meddelelse må ikke offentliggøres, publiceres eller udleveres, helt eller delvist, i eller til USA. Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge værdipapirer til USA. De i denne meddelelse omtalte værdipapirer er ikke og vil ikke registreret i henhold til US Securities Act of 1933 med senere ændringer (US Securities Act), og må ikke udbydes eller sælges i USA, undtagen i henhold til en gældende undtagelse til registreringskravene. Værdipapirerne vil ikke blive offentligt udbudt i USA.

I enhver medlemsstat i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, med undtagelse af Danmark, Norge og Sverige (hver især en Relevant Medlemsstat), er denne kommunikation alene rettet mod og alene henvendt til personer i den pågældende Relevante Medlemsstat, der opfylder kriterierne for fritagelse fra forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt, herunder kvalificerede investorer som defineret i prospektforordningens artikel 2(e) (kvalificerede investorer). I forbindelse med dette afsnit betyder udtrykket Prospektforordningen forordning 2017/1129/EU.

I Det Forenede Kongerige vil denne kommunikation alene blive udleveret til, og er alene henvendt til, personer, der er kvalificerede investorer (som defineret i Article 2(1) af UK Prospektforordningen og som er (i) personer, der har professionel erfaring med forhold, der relaterer sig til investeringer, omfattet af definitionen af investment professionals i Article 19(5) i Financial Services And Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 med senere ændringer (Bekendtgørelsen), (ii) personer, der er high net worth bodies corporate, unincorporated associations, partnerships og trustees of high value trusts, som beskrevet i Bekendtgørelsens Article 49(2)(a)-(d), og/eller (iii) personer, til hvem meddelelsen i øvrigt lovligt kan rettes mod i henhold til Bekendtgørelsen (alle sådanne personer benævnes under ét Relevante Personer). I Det Forenede Kongerige må personer, der ikke er Relevante Personer, ikke handle ud fra eller i tillid til denne kommunikation. I Det Forenede Kongerige må enhver investering eller investeringsaktivitet, som denne meddelelse vedrører i Det Forende Kongerige, kun udføres af og vil kun blive indgået med Relevante Personer.

I SÆRDELESHED UDGØR DENNE MEDDELELSE IKKE, OG ER IKKE EN DEL AF, ET TILBUD OM AT SÆLGE, ELLER EN OPFORDRING TIL AT TILBYDE AT KØBE NOGET VÆRDIPAPIR I USA, DET FORENEDE KONGERIGE, DEN ITALIENSKE REPUBLIK, SCHWEIZ, AUSTRALIEN, CANADA, DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER (ONSHORE), DUBAIS INTERNATIONALE FINANSCENTER, ABU DHABIS GLOBALE MARKED, SINGAPORE, JAPAN, HONGKONG ELLER FOLKEREPUBLIKKEN KINA. ENHVER MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DISSE BEGRÆNSNINGER KAN UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF VÆRDIPAPIRLOVGIVNINGEN I EN SÅDAN JURISDIKTION.

Vedhæftet fil

11_Intact har opnået godkendelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk