Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance - Årsrapport 2023

Udgivet den 22-02-2024  |  kl. 15:13  |  

Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance - årsrapport for 2023

Bestyrelse har i dag behandlet og godkendt foreningens årsrapport for 2023. De finansielle markeder udviklede sig mere positivt i 2023 end ventet. Alle foreningens afdelinger leverede positive, absolutte afkast, der var højere end ledelsens forventning primo året. En robust økonomisk udvikling sammen med en faldende inflationsrate og en forventning om nedsættelse af centralbankernes styringsrenter var årsagerne til denne udvikling.

Relativt til benchmark opnåede ingen af foreningens afdelinger et merafkast. Defensiv allokering kombineret med en undervægt i en koncentreret skare af store, amerikanske teknologiselskaber medførte denne negative udvikling. Ledelsen finder afkastudviklingen ikke tilfredsstillende.

Baseret på disse forventninger, der er behæftet med stor usikkerhed, skønner foreningens ledelse moderate afkast i foreningens afdelinger i 2024. Betydelige afkastudsving over året må forventes i foreningens afdelinger.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted tlf. 44 55 91 60. 

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance 


Tage Fabrin-Brasted

Direktør

Vedhæftet fil

Aarsrap_2023_Inv_Nykredit_Invest_Balance[1]

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder