Kapitalforeningen BLS Invest - midlertidig ændring af emissions- og indløsningssatser

Udgivet den 25-03-2020  |  kl. 15:38  |  

Nykredit Portefølje Administration A/S har foretaget en midlertidig ændring, således at emissions- og indløsningssatserne nedsættes for hver aktieafdeling i forhold til fondsbørsmeddelelse pr. 17-03-2020. Nedsættelsen vedrører alene de direkte handelsomkostninger og offentlige afgifter mv., som følger satserne angivet i det offentlige prospekt. Afdelingerne og satserne er angivet nedenfor:

ISIN Afdelingsnavn Emissionstillæg jf. prospekt Midlertidigt emissionstillæg Indløsningsfradrag jf. prospekt Midlertidigt indløsningsfradrag 
DK0060188902 Danske Aktier KL 0,10 0,15 0,10 0,15
DK0060189041 Globale Aktier KL 0,25 0,40 0,25 0,40
DK0060560167 Globale Aktier Akk. 0,25 0,40 0,25 0,40
DK0061143260 Danske Aktier AKK. 0,10 0,15 0,10 0,15

Når der igen vendes tilbage til emissions- og indløsningssatser i henhold til prospektet vil der blive meddelelse herom.

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Martin Udbye Madsen, tlf. 44 55 86 45.

Med venlig hilsen
Nykredit Portefølje Administration A/S

Martin Udbye Madsen, adm. dirketør

Vedhæftet fil

Fondsbørsmeddelelse - ændring af spreads - 25_03_2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder