Kapitalforeningen Formuepleje Penta - Opdaterede Investoroplysninger

Udgivet den 01-04-2020  |  kl. 14:10  |  

Formuepleje A/S har dags dato offentliggjort ajourførte Investoroplysninger i henhold til § 62 i Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. for Kapitalforeningen Formuepleje Penta.

Investoroplysningerne er tilrettet med opdaterede regnskabstal, formuetal og afkast for 2019. Endvidere er Investoroplysningernes afsnit om 'Værdipapirfinansieringstransaktioner' og 'Risikofaktorer' blevet ajourført. Dertil er der indført et sammenligningsindeks for Foreningens afdeling.

Herudover er der foretaget redaktionelle ændringer.  

De ajourførte Investoroplysninger er vedlagt denne meddelelse, samt tilgængelige på www.formuepleje.dk.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Søren Astrup på tlf. 87 46 49 20.

Med venlig hilsen
                            

Søren Astrup, direktør                                                  
Formuepleje A/S

                                                                                                                                         

Vedhæftede filer

2020-04-01 - Selskabsmeddelelse_KF Penta_Opdaterede Investoroplysninger_Signed 2020-04-01 - Investoroplysninger - KF Penta - FINAL

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder