Lollands Bank venter stigende basisindtjening efter endnu et godt år

Udgivet den 26-02-2020  |  kl. 15:12  |  
Arkiv: Foto

Lollands Bank kom ud af 2019 med højere nettorente- og gebyrindtægter end året forinden.

Det fremgår af bankens årsregnskab, der er offentliggjort onsdag eftermiddag.

Nettorente- og gebyrindtægterne lød for året på 181,3 mio. kr. mod 171,2 mio. kr. i 2018. Banken kunne samtidig notere sig kursreguleringer på 25,7 mio. kr. mod 18,1 mio. kr. i 2018.

- Året 2019 blev endnu et godt år for Lollands Bank, idet resultatet før og efter skat blev på henholdsvis 65,0 mio. kr. og 54,4 mio. kr. 2019 har været endnu et spændende år i banken med en række begivenheder, som kan forankres i den strategiproces, der blev igangsat i 2017, lyder det i regnskabet.

Lollands Bank fik 1507 nye kunder i løbet af sidste år og havde ved udgangen af året lige godt 30.000 kunder.

VENTER HØJERE BASISINDTJENING I 2020

Lollands Bank venter i 2020 en basisindtjening på 54-59 mio. kr. samt et resultat før skat på 54-59 mio. kr.

I regnskabsåret 2019 indfriede banken en basisindtjening på 53,9 mio. kr.

- Årsagen til den stigende basisindtjening skal ses i lyset af en forventning om, at udgifter til personale og administration vil være mindre end de realiserede udgifter i dette regnskabsår. Årsagen hertil er primært de store renoveringsudgifter og udgifter til fratrædelsesgodtgørelse, som er afholdt i 2019, skriver Lollands Bank i regnskabet.

- Kursreguleringerne på sektoraktier forventes i niveauet 8 mio. kr. Da nedskrivninger på kunder fortsat forventes at være på et meget lavt niveau, så er det forventningen, at årets resultat før skat vil være i niveauet 54-59 mio. kr., fortsætter banken.

Tabel over Lollands Banks årsregnskab for 2019:

Hovedtal mio. kr. Q4 2019 Q4 2018 FY 2019 FY 2018
Netto rente- og gebyrindtægter 47,8 44,2 181,3 171,2
Basisindtjening 13,4 13,7 53,9 56,8
Kursreguleringer 7,2 -6,6 25,7 18,1
Nedskrivninger på udlån 8,6 0,09 14,5 -3,8
Resultat før skat 12 7,1 65,0 78,8
Udbytte pr. aktie (kr.) - - 5,0 10,0

Lollands Banks forventninger til 2020:

Mio. kr. Ved FY 2019
Basisindtjening 54-59
Resultat før skat 54-59

/ritzau/FINANS

Nicoline Lärka Sørensen

Tags:  Report❯  Shares❯  main text❯ 

Relaterede nyheder