MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Danmark vinder udbud på togværksted og jernbaneanlæg til DSB

Udgivet den 30-03-2021  |  kl. 10:16  |  

MT Højgaard Holdings forretningsenhed, MT Højgaard Danmark, har vundet DSB's udbud vedrørende etablering af togværksted med tilhørende baneanlæg i Næstved. Værkstedet skal benyttes til reparation og vedligehold af DSB's nyindkøbte ellokomotiver og togstammer samt eksisterende dobbeltdækkervogne. Udbuddet er opdelt i tre faser, og hvis MT Højgaard Danmark som ventet kvalificerer sig til alle faser, har udbuddet en samlet anslået værdi på ca. 900 mio. mio. kr.

Projektet består af følgende faser:

Fase 0: Implementeringsfase med afholdelse af kick off-workshopFase 1: SamarbejdsfasenFase 2: Færdigprojekterings- og udførelsesfasen

Det forventes, at DSB efter udbudsreglerne vil indgå aftalen med MT Højgaard Danmark efter udløb af standstill-perioden den 8. april 2021. Færdigprojekterings- og udførelsesfasen ventes iværk-sat i 2022 og afsluttet mod udgangen af 2024.

Udbuddet ændrer ikke MT Højgaard Holdings udmeldte forventninger til 2021, men vil yde et væsentligt bidrag til koncernens langsigtede, bæredygtige udvikling i de kommende år.

Yderligere oplysninger:
Henvendelse til CEO Morten Hansen og CFO Martin Solberg kan ske på telefon +45 22 70 93 65.

Vedhæftet fil

MTHH_Selskabsmeddelelse 23

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk