MT Højgaard Holding A/S: Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram

Udgivet den 01-03-2021  |  kl. 14:32  |  

MT Højgaard Holding A/S offentliggjorde den 23. november 2020 iværksættelsen af et aktietilbagekøbsprogram til en samlet pris på op til 15.000.000 kr. med henblik på at opfylde forpligtelserne under selskabets aktiebaserede incitamentsprogram.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres efter de såkaldte "Safe Harbour"-bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) samt Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 af 8. marts 2016. Programmet slutter senest den 30. september 2021.

Følgende transaktioner er foretaget i perioden 22. februar - 26. februar 2021:

  Antal aktier Gennemsnitlig købspris (DKK) Transaktionsværdi (DKK)
Akkumuleret tilbagekøb, seneste opgørelse 32.420 167,62 5.434.128
22. februar 2021
23. februar 2021
24. februar 2021
25. februar 2021
26. februar 2021
500
500
600
500
700
184,28
178,40
177,85
179,30
182,25
92.140
89.200
106.710
89.650
                                    127.575
Akkumuleret tilbagekøb i alt 35.220   5.939.403

Vedhæftet denne meddelelse findes en detaljeret oversigt over transaktioner foretaget i perioden 22. februar - 26. februar 2021.

Efter ovennævnte transaktioner ejer MT Højgaard Holding A/S i alt 35.220 egne aktier, svarende til 0,452% af selskabets samlede aktiekapital.

Kontakt: CFO Martin Stig Solberg kan kontaktes via telefon +45 2270 9365

Vedhæftede filer

Appendix - Overview of transactions (22 February 2021 - 26 February 2021) MTHH_Selskabsmeddelelse 14_2021

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder