MT Højgaard Holding A/S: Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram

Udgivet den 29-03-2021  |  kl. 10:55  |  

MT Højgaard Holding A/S offentliggjorde den 23. november 2020 iværksættelsen af et aktietilbagekøbsprogram til en samlet pris på op til 15.000.000 kr. med henblik på at opfylde forpligtelserne under selskabets aktiebaserede incitamentsprogram.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres efter de såkaldte "Safe Harbour"-bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) samt Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 af 8. marts 2016. Programmet slutter senest den 30. september 2021.

Følgende transaktioner er foretaget i perioden 22. marts - 26. marts 2021:

  Antal aktier Gennemsnitlig købspris (DKK) Transaktionsværdi (DKK)
Akkumuleret tilbagekøb, seneste opgørelse 31.420 172,69 7.152.986
22. marts 2021
23. marts 2021
24. marts 2021
25. marts 2021
26. marts 2021
500
500
500
500
600
195,90
198,20
194,80
193,98
193,75
97.950
99.100
97.400
96.990
                                    116.250
Akkumuleret tilbagekøb i alt 44.020   7.660.676

Vedhæftet denne meddelelse findes en detaljeret oversigt over transaktioner foretaget i perioden 22. marts - 26. marts 2021.

Efter ovennævnte transaktioner ejer MT Højgaard Holding A/S i alt 44.020 egne aktier, svarende til 0,565% af selskabets samlede aktiekapital.

Kontakt: CFO Martin Stig Solberg kan kontaktes via telefon +45 2270 9365

Vedhæftede filer

Appendix - Overview of transactions (22-26 March 2021) MTHH_Selskabsmeddelelse 22_2021

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk