Mt Højgaard Holding A/S: Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram

Udgivet den 06-04-2021  |  kl. 13:02  |  

MT Højgaard Holding A/S offentliggjorde den 23. november 2020 iværksættelsen af et aktietilbagekøbsprogram til en samlet pris på op til 15.000.000 kr. med henblik på at opfylde forpligtelserne under selskabets aktiebaserede incitamentsprogram.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres efter de såkaldte "Safe Harbour"-bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) samt Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 af 8. marts 2016. Programmet slutter senest den 30. september 2021.

Følgende transaktioner er foretaget i perioden 29. marts - 31. marts 2021:

  Antal aktier Gennemsnitlig købspris (DKK) Transaktionsværdi (DKK)
Akkumuleret tilbagekøb, seneste opgørelse 44.020 174,03 7.660.676
29. marts 2021
30. marts 2021
31. marts 2021
700
600
600
195,43
195,05
193,25
136.801
117.030
115.950
Akkumuleret tilbagekøb i alt 45.920   8.030.457

Vedhæftet denne meddelelse findes en detaljeret oversigt over transaktioner foretaget i perioden 29. marts - 31. marts 2021.

Efter ovennævnte transaktioner ejer MT Højgaard Holding A/S i alt 45.920 egne aktier, svarende til 0,59% af selskabets samlede aktiekapital.

Kontakt: CFO Martin Stig Solberg kan kontaktes via telefon +45 2270 9365

Vedhæftede filer

Appendix - Overview of transactions (29-31 March 2021) MTHH_Selskabsmeddelelse 24_2021

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk