MT Højgaard Holding A/S: Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram

Udgivet den 19-04-2021  |  kl. 08:50  |  

MT Højgaard Holding A/S offentliggjorde den 23. november 2020 iværksættelsen af et aktietilbagekøbsprogram til en samlet pris på op til 15.000.000 kr. med henblik på at opfylde forpligtelserne under selskabets aktiebaserede incitamentsprogram.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres efter de såkaldte "Safe Harbour"-bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) samt Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 af 8. marts 2016. Programmet slutter senest den 30. september 2021.

Følgende transaktioner er foretaget i perioden 12. april - 16. april 2021:

  Antal aktier Gennemsnitlig købspris (DKK) Transaktionsværdi (DKK)
Akkumuleret tilbagekøb, seneste opgørelse 48.420 175,92 8.518.027
12. april 2021
13. april 2021
14. april 2021
15. april 2021
16. april 2021
600
400
600
600
500
196,50
199,93
199,29
200,17
201,39
117.900
79.972
119.574
120.102
100.695
Akkumuleret tilbagekøb i alt 51.120   9.056.270

Vedhæftet denne meddelelse findes en detaljeret oversigt over transaktioner foretaget i perioden 12. april - 16. april 2021.

Efter ovennævnte transaktioner ejer MT Højgaard Holding A/S i alt 51.120 egne aktier, svarende til 0,656% af selskabets samlede aktiekapital.

Kontakt: CFO Martin Stig Solberg kan kontaktes via telefon +45 2270 9365

Vedhæftede filer

Appendix - Overview of transactions (12-16 April 2021) MTHH_Selskabsmeddelelse 26_2021

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk