Newcap Holding A/S - Periodemeddelelse 1. kvartal 2020

Udgivet den 27-05-2020  |  kl. 10:07  |  

Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2020

27. maj 2020

Newcap Holding A/S - Periodemeddelelse 1. kvartal 2020

NewCap Holding A/S skal hermed afgive periodemeddelelse for 1. kvartal 2020.

Koncernen offentliggør ikke finansiel information som en del af periodemeddelelser.

Udviklingen i koncernens aktiviteter

Efter frasalget af koncernens svenske forretningsaktiviteter i 2019 er NewCap koncernens virksomhed primært håndtering af de indgåede earn out aftaler som en andel af de fremtidige indtægter af de afhændede aktiviteter, primært af de afledte indtægter fra kapital under forvaltning.

Udvikling i tilgodehavende earn out fra salg af virksomheder

De finansielle markeder, både lokalt i Sverige og globalt, er siden marts 2020 ramt af betydelige kursfald som følge af spredning af Corona virus, herunder også fald i valutakursen SEK/DKK. Den indgåede earn out aftale om andel af afledte indtægter fra kapital under forvaltning påvirkes af markedsændringer i den bagvedliggende kapital under forvaltning.

Det er endnu forbundet med betydelig usikkerhed, hvordan dette vil udvikle sig, herunder hvordan de finansielle markeder vil udvikle sig på kort og lang sigt og virkning af igangsatte og mulige fremtidige finans- og pengepolitiske tiltag, samt i hvilket omfang det kan indvirke på de aktiviteter, der ligger til grund for indgåede aftaler om earn out fra salg af virksomheder. Effekten på fremtidige indtægter fra earn out betalinger på både kort og lang sigt og dermed dagsværdien af tilgodehavende earn out fra salg af virksomheder er forbundet med usikkerhed.

Den primære aftale om earn out er baseret på en andel af indtægter fra kapitalforvaltning. Et fald i markedsværdi af den forvaltede kapital vil grundlæggende medføre et fald i indtægter proportionalt med en ændring i den bagvedliggende kapital under forvaltning. Som følge af den negative udvikling på de finansielle markeder hidtil i 2020 er den kapital under forvaltning, der indgår i beregningsgrundlaget for earn out betalinger, i SEK faldet med ca. 17% (Opgjort pr. 25. maj 2020).

Den indgåede earn out aftale om andel af afledte indtægter fra kapital under forvaltning løber over 10 år, hvoraf år 1 opgøres primo juni 2020. Der er i NewCaps årsregnskab for 2019, offentliggjort 30. marts 2020, jf. selskabsmeddelelse nr. 3 / 2020, redegjort nærmere for anvendte forudsætninger for den pr. 31. december 2019 opgjorte dagsværd, netto DKK 109 mio., efter modregning af modtagen forudbetaling på DKK 14 mio. Heraf udgør 1. års forventede betaling, DKK 17 mio. efter modregning af forannævnte forudbetaling.

Indvirkningen på 1. års betaling af konstaterede kurstab i perioden marts til maj 2020 er begrænset og den faktiske betaling for 1. år forventes at udgøre ca. DKK 17 mio.

Som oplyst i årsregnskabets afsnit om forventninger til 2020, så er de anvendte væsentligste forudsætninger for opgørelse af dagsværdien pr. 31. december 2019 bl.a. en gennemsnitlig udvikling i kapital under forvaltning (AUM) på 0%, samt en valutakurs SEK/DKK på ca. 0,71.

Det ekstraordinære fald i værdien af den bagvedliggende kapital under forvaltning i forhold til niveauet pr. 31. december 2019 vil få betydning for den langfristede del af den pr. 31. december 2019 opgjorte dagsværdi af earn out aftalen, DKK 92 mio., i det omfang dette ikke kan genvindes udover normal værdistigning.

Valutakursen SEK/DKK har efter et kursfald rettet sig til en kurs på 0,7063 (opgjort pr. 26. maj 2020), mod 0,7155 pr. 31. december 2019.

Krisen som følge af Corona virus forventes ikke at få væsentlig indflydelse på de fremtidige betalinger i den anden aftale om earn out fra salg af koncernens forsikrings- og rådgivningsaktiviteter, pr. 31. december 2019 opgjort til dagsværdi, ca. DKK 9 mio.

Udsættelse af generalforsamling
Som følge af forsamlingsforbud valgte bestyrelsen at udsætte afholdelse af den ordinære generalforsamling i henhold til bekendtgørelse om håndtering af Coronavirussygdom. Indkaldelse til ordinær generalforsamling vil ske snarest muligt efter ophør af forbud mod afholdelse og deltagelse i større forsamlinger.

På grundlag af de offentliggjorte retningslinier og forventninger til faser for åbning arbejdes der på at gennemføre generalforsamlingen sidst i juni 2020. Bestyrelsen vil dog med henvisning til offentliggjorte retningslinjer opfordre aktionærer til ikke at møde fysisk frem på generalforsamling, men benytte mulighed for at anvende fuldmagt eller brevstemme. Blanketter og vejledning herom offentliggøres samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, der vil blive udsendt senest 3 uger forinden afholdelse, når den endelige dato er fastlagt.

Med venlig hilsen

NewCap Holding A/S

For yderligere information kontakt venligst:

Peter Steen Christensen
Telefon: +45 2370 5885
Email: info@newcap.dk

Vedhæftet fil

Selskabsmeddelelse 4 2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

18:11 USA/middag: Dell og Nvidia fører an og sender Nasdaq mod nye højder
18:01 Europa/lukning: DSV-konkurrent fik hård modtagelse af årsregnskab
17:08 Boeing angiveligt i forhandlinger om købe tidligere datterselskab tilbage
17:05 Fredagens aktier: Medicinalaktier og grønne aktier skød grønt forår i gang
17:03 Fredagens obligationer: Lille rentefald efter inflationstal og svage ISM-tal
15:44 USA/åbning: Nasdaq fortsætter rekordjagt drevet af AI-bølge
15:19 Green Mobility udskyder årsrapport på grund af sygdom
15:13 Valuta: Japansk centralbankkommentar tynger yen
14:44 Apollo-cheføkonom tror ikke på amerikanske rentenedsættelse i 2024
14:28 USA/tendens: Teknologiaktier står til at fortsætte optur i ellers afdæmpet start
13:47 Europa/aktier: DSV-konkurrent banket til bunds i ellers grønne markeder
12:07 Obligationer/middag: Lettelse over inflation sender renten ned
11:31 Eurozonens forbrugerpriser er højere end ventet: ECB ses første sænke renten i juni
11:29 Aktier/middag: Ørsted og Vestas blæst i front af amerikansk medvind
11:06 Eurozonens forbrugerpriser indikeres højere end ventet i februar
09:50 NKT indgår rammeaftale om kabelovervågning med tysk elnetselskab
09:16 Ørsted og Vestas til vejrs på godt nyt om amerikanske havmølleprojekter
09:10 Aktier/åbning: Ørsted, Pandora og Vestas i top - to på nyt fra USA - en på nyt kursmål
08:50 Schouw sætter flere rekorder
08:45 Obligationer/åbning: Rentestigning frem mod inflationstal fra eurozonen