Nilfisk delårsrapport 3. kvartal 2020

Udgivet den 24-11-2020  |  kl. 06:30  |  

Nilfisk, en førende udbyder af professionelt rengøringsudstyr og services, offentliggør selskabets delårsrapport for 3. kvartal 2020. 

Højdepunkter for 3. kvartal 2020  

Efterspørgslen fortsatte med at stige måned for måned på tværs af alle nøglemarkeder i løbet af 3. kvartal, hvor nogle markeder registrerede positive vækstrater i slutningen af kvartalet Generelt er efterspørgsel stadig på et lavere niveau end normalt på grund af negativ påvirkning fra COVID-19 og pandemiens eftervirkninger i makroøkonomiske forholdDette førte til en organisk vækst på -7.3% for den samlede forretning, der leverede en omsætning på 202,5 mio. euro i 3. kvartal. Den brandede professionelle forretning rapporterede en organisk vækst på -9,0%, understøttet af en positiv månedlig udvikling i EMEA og USAPå tværs af regioner viste de fleste kundesegmenter positive tegn på fremgang bortset fra hospitality-segmentet (hoteller, restauranter, etc.), som er hårdt ramt af pandemien. I det industrielle segment havde de makroøkonomiske eftervirkninger af pandemien en negativ effekt på efterspørgslenConsumer-forretningen havde endnu et stærkt kvartal med en organisk vækst på 32,6% drevet af en fortsat høj efterspørgsel på højtryksrensere og en fokuseret salgsindsats førende til nye kundeaftalerBruttomarginen var 41,1%, som er på linje med sidste år trods den negative påvirkning fra lav kapacitetsudnyttelse og højere logistikomkostninger De faste omkostninger blev reduceret med 15,1 mio. euro til 73,5 mio. euro som følge af stram omkostningsstyring og lavere strukturelle omkostninger, hvilket forbedrede omkostningsprocenten med 2,6 procentpoint sammenlignet med sidste år. Restruktureringsplanen, som blev annonceret i 2. kvartal, blev i stor udstrækning afsluttet i løbet af 3. kvartal med op mod 250 fuldtidsstillinger berørt  På trods af lavere omsætning blev EBITDA før særlige poster forbedret med 3,2 mio. euro sammenlignet med sidste år og endte på 25,5 mio. euro, svarende til en EBITDA margin før særlige poster på 12,6%, hvilket er 2,8 procentpoint højere end 3. kvartal 2019 Fokus på arbejdskapitalen fortsatte i 3. kvartal, i særdeleshed på lagerstyring og kreditinddrivelse. Sammenlignet med 3. kvartal 2019, blev arbejdskapitalen reduceret med 32,1 mio. euro, og arbejdskapitalprocenten var 19,9% (20,1% i 3. kvartal 2019)De frie pengestrømme udgjorde 5,6 mio. euro drevet af et positivt driftsresultat, en balanceret udvikling i arbejdskapitalen, et lavt niveau af særlige poster samt lave anlægsinvesteringerNetto-rentebærende gæld blev yderligere reduceret sammenlignet med slutningen af 2. kvartal og udgjorde 402,3 mio. euro (341,7 mio. euro, eksklusive right-of-use-forpligtelser), hvilket er 29,3 mio. euro lavere end på samme tidspunkt sidste år. Det finansielle råderum, eksklusive right-of-use-forpligtelser, i forhold til den totale kreditfacilitet var 208 mio. euro

Finansielle forventninger til 2020

I løbet af den første del af 4. kvartal har vi set en fortsat positiv tendens og fremgang i efterspørgslen på tværs af alle nøglemarkeder, og heraf en fortsat positiv udvikling i vores bruttomargin grundet en forbedret kapacitetsudnyttelse. Derudover har vores fortsatte bestræbelser på stram omkostningsstyring, kombineret med lavere strukturelle omkostninger, en positiv effekt på vores operationelle gearing, hvilket påvirker indtjeningen positivt.

Vi har dog samtidig registreret en eskalering af pandemien med nye nedlukninger og restriktioner til følge. Selvom vi indtil nu ikke har oplevet en væsentlig negativ påvirkning fra dette, forbliver usikkerheden på et højere niveau end normalt.

Baseret på dette fastholder vi vores nuværende finansielle forventninger til året, men forventer, at resultaterne for året lander i toppen af det angivne spænd:

Organisk vækst på -12% til -14%EBITDA margin før særlige poster på 10,5% til 11,5%

Kommentar

Administrerende direktør i Nilfisk, Hans Henrik Lund, udtaler:

"Det glæder os at kunne registrere en øget markedsaktivitet og en øget efterspørgsel gennem hele kvartalet efter den store påvirkning fra pandemien tidligere på året. Vi har gennem 3. kvartal været fuldt operationelle, og vores sælgere og serviceteknikere er fortsat med at servicere kunder på sikker vis på tværs af alle markeder. Vi så mange markeder komme tilbage med positive vækstrater i september."

"Samtidig har vi fortsat eksekveringen af vores restruktureringsprogram og har fastholdt en stram omkostningsstyring, og vi har reduceret vores faste omkostninger med 15 mio. euro sammenlignet med sidste år. Denne indsats har ført til en forbedret indtjening, både i nominelle og relative termer, og vi er tilfredse med vores resultater for 3. kvartal," siger Hans Henrik Lund.

Telekonference

Nilfisk afholder en telekonference i dag kl. 10.00. På investor.nilfisk.com findes et link til telekonferencen. Præsentationsmaterialer er tilgængelige forud for telekonferencen.

For at deltage, ring fra:

Danmark: +45 8233 3194UK: +44 333 300 9268US: +1 833 823-0586

Link til webcast: https://streams.eventcdn.net/nilfisk/2020q3/

Denne meddelelse er en oversættelse af den tilsvarende engelske version. I tilfælde af uoverensstemmelse imellem de to meddelelser, er den engelske version gældende.

Kontakt

Investor Relations
Jens Bak-Holder
Head of Investor Relations
T: +45 2128 5832  

Media Relations
Steffen Stoevelbaek
Global Media Relations
T: +45 2067 0833

Vedhæftede filer

Nilfisk 2020-Q3 Interim Report 12 Meddelelse_24112020_Nilfisk delårsrapport for 3. kvartal 2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder