NNIT A/S: 7/2020 Finansiel rapport for 1. kvartal 2020

Udgivet den 06-05-2020  |  kl. 06:21  |  

NNIT leverer et fald i nettoomsætningen på 3,7 % og en overskudsgrad før omstruktureringsomkostninger på 6,5 % (6,7 % i faste valutakurser)

Resultatet i hovedtal for 1. kvartal af 2020:

Nettosætningen faldt med 3,7 % i 1. kvartal 2020 sammenlignet med 1. kvartal 2019 drevet af et fald fra Novo Nordisk-koncernen på 29 %. Nettoomsætningen fra andre kundesegmenter steg med 9,4 %. Andelen af NNIT's omsætning fra kunder uden for Novo Nordisk-koncernen steg til 74 % i 1. kvartal 2020 fra 65 % i 1. kvartal 2019Nettoomsætningen fra life sciences Danmark og life sciences international steg med henholdsvis 26 % og 18 % mens enterprise segmentet og det offentlige segment også havde stærk vækst på henholdsvis 14 % og 5,9 %. Nettoomsætningen fra finanssegmentet faldt med 8,1%Nettoomsætningen udviklede sig som forventet i januar og februar mens COVID-19 i de sidste to uger af marts påvirkede projektforretningenBruttoresultatet steg med 0,4pp i Q1 2020 grundet en sund udvikling i det private og offentlige segment samt andre life sciences kunder understøttet af omkostningsreduktionsprogrammetOverskudsgraden før omstruktureringsomkostninger steg til 6,5 % i Q1 2020 fra 6,1 % i Q1 2019. Overskudsgraden efter omstruktureringsomkostninger var 5.6 %Periodens resultat var DKK 35m i 1. kvartal 2020 sammenlignet med DKK 40m i 1. kvartal 2019Ordrebeholdningen for 2020 var i begyndelsen af 2. kvartal på 2.287m, et fald på 9,1 % sammenlignet med samme tid sidste år. Ordrebeholdningen blev negativt påvirket af et fald på 33 % fra Novo Nordisk-koncernen og et fald på 1,8 % fra det private og offentlige segment, som delvist blev opvejet af vækst på 19 % fra andre life sciences kunderForventninger til 2020:

Forventningerne til 2020 fastholdes:

Fald i nettoomsætningen på -4 % til -8 % i faste valutakurserOverskudsgrad før omstruktureringsomkostninger på 6-8 % i faste valutakurserInvesteringsniveau på 5-7 % af nettoomsætningen

Grundet usikkerheden omkring COVID-19-situationen foreligger der imidlertid en øget sandsynlighed for, at vores omsætningsvækst og profitmargin ender i den nedre ende af intervallerne for vores guidance.

I betragtning af COVID-19-situationen har bestyrelsen besluttet, at det ikke er fornuftigt på dette tidspunkt at indikere, om der skal udbetales interimsudbytte i 2020.

Per Kogut, Administrerende direktør, NNIT, kommenterer: "Vores resultater for de første tre måneder af 2020 er i overensstemmelse med vores forventninger. Især to udviklinger modvirker det betydelige fald i omsætningen fra Novo Nordisk Group og dets indflydelse på vores resultater: For det første leverer vi fortsat en stærk omsætningsvækst på 9,4 % fra kunder uden for Novo Nordisk Group, især fra life sciences-segmentet. For det andet har vi reduceret vores produktionsomkostninger gennem implementering af de initiativer, vi annoncerede i august 2020. Grundet usikkerheden omkring COVID-19-situationen foreligger der imidlertid en øget sandsynlighed for, at vores omsætningsvækst og profitmargin ender i den nedre ende af intervallerne for vores guidance."

Telekonference
NNIT præsenterer resultatet for 1. kvartal 2020 den 6. maj 2020 kl. 10:00 CET. Investorer kan lytte med via et link på www.nnit.com under menupunktet 'Investors - Events & presentations'. Præsentationsmaterialet vil være tilgængeligt ca. 1 time før telekonferencen.

Telekonference detaljer
Webcast link: https://nnit.eventcdn.net/2020q1/

Telekonference numre:
Danmark:                                     +45 8233 3194
Storbritannien:                           +44 33 3300 9030
Sverige:                                         +46 8 5055 8354
USA:                                               +1 646 722 4957

Finanskalender 2020
13. august 2020                         Delårsrapport for de første seks måneder af 2020
29. oktober 2020                      Delårsrapport for de første ni måneder af 2020

For yderligere information henvises til følgende kontakter
Investorer:
Jens Binger
Head of Investor Relations
Tel: +45 3079 9222
jblb@nnit.com

Medier:
Helga Heyn
NNIT Communications
Tel: +45 3077 8141
hhey@nnit.com

Om NNIT
NNIT A/S er en af Danmarks førende leverandører af it-services og rådgivning. NNIT A/S leverer en bred vifte af it-services og -løsninger til sine kunder, primært inden for life sciences-sektoren i Danmark og internationalt samt til kunder inden for kundegrupperne offentlig, enterprise og finans i Danmark. NNIT A/S havde pr. 31. december 2019 3.207 medarbejdere. For yderligere oplysninger henvises til www.nnit.com.

Vedhæftet fil

07 20200506 Company announcement Q1 2020_EN_v1

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder