Nordfyns Bank øgede resultatet før skat sidste år

Udgivet den 20-02-2018  |  kl. 15:29  |  
Arkiv: Foto

Det er et meget tilfredsstillende 2017-regnskab, som Nordfyns Bank tirsdag eftermiddag har offentliggjort.

Det skriver ledelsen i en kommentar til regnskabet for sidste år.

Her landede banken et resultat før skat på 67,6 mio. kr. mod 45 mio. kr. året før.

- 2017 blev endnu et år med meget lave renter, hvilket har haft en positiv indvirkning på boligejernes økonomi og virksomhedernes drift, skriver ledelsen i regnskabet.

Banken peger på, at de lave renter og den gode økonomi i det danske samfund smitter af på banken i form af en stigende investeringslyst hos både privat- og erhvervskunder.

- Det stigende aktivitetsniveau på alle forretningsområder har haft en meget positiv indvirkning på koncernens gebyr- og provisionsindtægter, der udviser en meget tilfredsstillende udvikling, skriver ledelsen.

Bankens nedskrivninger på udlån viser en positiv tilbageførsel på 0,3 kr.

- Baggrunden herfor er, at der er opnået en betydelig forbedring i kreditkvaliteten på eksponeringer, hvorpå der har været foretaget nedskrivninger, skriver ledelsen.

I 2018 venter Nordfyns Bank en basisindtjening på 50-60 mio. kr., mens resultatet før skat ventes at lande på 35-50 mio. kr.

- For 2018 som helhed forventer vi en positiv samfundsøkonomisk udvikling og dermed en fortsat fremgang i efterspørgslen efter udlån, skriver ledelsen i regnskabet.

Banken venter yderligere konkurrence i udlånssektoren, hvilket vil påvirke rentemarginalen negativet.

Til gengæld venter banken, at der vil komme nye kunder samt ske en "forsat udbygning af samarbejdet med koncernens eksisterende kunder", står der i regnskabet.

- Fremgangen vil uændret tage afsæt i en fortsat fokusering på både den nærhed og tilgængelighed, som der opleves en stor efterspørgsel efter, sammenholdt med, at koncernen tilbyder relevante løsninger og tilbud på det digitale område, fortæller Nordfyns Bank.

Tabel for Nordfyns Banks årsregnskab for 2017:

Mio. kr. FY 2017 FY 2016
Nettorente- og gebyrindtægter 176,5 161,6
Kursreguleringer 11,5 12,1
Basisindtjening 55,9 45,1
Nedskrivninger på udlån -0,3 12,1
Resultat før skat 67,6 45
Nettoresultat 53,2 35,5

Nordfyns Banks forventninger til 2018:

Mio. kr. Ved Q4 2017
Resultat før skat 35-50

/ritzau/FINANS

Mathias Hagemann-Nielsen

Tags:  Report❯  Shares❯  main text❯ 

Strategier du kan handle

Navn
 
+/-(%)
 
Tid

 
0,00%
 
16:50:02

 
0,00%
 
17:56:01

 
0,02%
 
16:50:02

 
0,00%
 
17:56:01

Social Copy trading - kopier handler fra ovenstående strategier så de eksekveres live på din egen konto.
Læs mere her.

 

Seneste nyheder