Nr. 11 Solar opjusterer EBITDA for 2021 med DKK 75 MIO.

Udgivet den 22-04-2021  |  kl. 07:00  |  

Baseret på den foreløbige rapportering øger Solar forventningerne til EBITDA for 2021 til DKK 725 mio. fra DKK 650 mio.

Desuden opjusterer vi forventningerne til omsætningen med DKK 200 mio. til DKK 11.750 mio. sammenlignet med vores tidligere forventning på DKK 11.550 mio., som offentliggjort i meddelelse nr. 2 Årsrapport 2020 den 11. februar 2021.

CEO Jens Andersen udtaler:
"Lanceringen af vores CORE+ strategi har allerede haft en effekt på vores produktmiks. Vores konceptandel er fortsat med at vokse med større hastighed end ventet, hvilket resulterede i en stærkere EBITDA-margin i Q1.

Derudover har vores Better Business-projekt og initiativer til begrænsning af omkostninger fortsat vist gode resultater i Q1 - omkostningerne forventes dog delvist at normalisere til samme niveau som før COVID-19 jo længere vi kommer ind i 2021, omend på et lavere niveau end først ventet.

I 2021 forventer vi at se ekstraordinære prisstigninger på visse produkter på grund af stigende priser på råvarer. Disse prisstigninger vil have en enkeltstående effekt, som i mindre grad vil påvirke vores margin positivt."

Finansielle hovedbudskaber i Q1

Godt hjulpet på vej af stærke vækstrater i installationssegmentet i Solar Danmark udgjorde omsætningen DKK 3.004 mio. og oversteg dermed vores forventninger.Vores Better Business-projekt samt den fortsatte udvikling af vores konceptsalg bidrog til en bruttoavance på 21,9%. Stigningen i bruttoavancen kan henføres til alle markeder.Omkostningerne blev reduceret med DKK 27 mio. til DKK 454 mio., på trods af en negativ effekt fra valutakursregulering på DKK 4 mio.

Udvalgte hovedtal (DKK million) Q1 2021 Q1 2020
Omsætning 3.004 3.045
Brutto fortjeneste 658 623
EBITDA 204 142
EBITA 157 97
EBIT 143 82
Udvalgte nøgletal (%)    
Organisk vækst,.reg. -0,6 1,4
Bruttoavance 21,9 20,5
EBITDA-margin 6,8 4,7


Forventninger til 2021

Guidance oversigt (DKK million) Ny guidance Oprindelig guidance
Omsætning 11.750 11.550
EBITDA 725 650

Generelle antagelser vedr. guidance

Grundet COVID-19-pandemien indeholder vores forventninger en forhøjet risiko. Den opdaterede guidance er baseret på flere antagelser:

At COVID-19 ikke vil resultere i nye betydelige nedlukninger i vores forretningssegmenter eller andre følgevirkninger relateret til COVID-19.CORE+ strategien forventes fortsat at have en positiv indvirkning på bruttofortjenesten.  Initiativerne til begrænsning af omkostninger forventes at fortsætte. På trods af disse initiativer forventes omkostningerne delvist at normaliseres til niveauet før COVID-19, omend på et lavere niveau end oprindeligt forventet.   At der ikke kræves væsentlige omstruktureringsomkostninger.Tab fra tilgodehavender fra salg forbliver på niveau med 2020.           

Forventninger til omsætningen

Vi forventer nu en omsætning på DKK 11,750 mio. svarende til en organisk vækst på ca. 1%. Better Business-projektet er en integreret del af vores strategiske fokus i CORE+ strategien og forventes at reducere omsætningen med DKK 200 mio. sammenlignet med 2020. Justeret for dette forventer vi en organisk vækst på 3%.

DKK 600 mio. af den forventede omsætning vedrører relaterede forretning.

Forventninger til EBITDA

Vi forventer, at vores strategiske fokusområder vil skabe løbende forbedringer i indtjeningen og levere EBITDA på DKK 725 mio. Ca. DKK 15 mio. af den forventede EBITDA vedrører relaterede forretning.

 

Kontaktpersoner

CEO Jens Andersen - tel. +45 79 30 02 01
CFO Michael H. Jeppesen - tel. +45 79 30 02 62
IR Director Dennis Callesen - tel. +45 29 92 18 11

Vedhæftet fil

Nr. 11 2021 Solar øger forventninger

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

18:11 USA/middag: Dell og Nvidia fører an og sender Nasdaq mod nye højder
18:01 Europa/lukning: DSV-konkurrent fik hård modtagelse af årsregnskab
17:08 Boeing angiveligt i forhandlinger om købe tidligere datterselskab tilbage
17:05 Fredagens aktier: Medicinalaktier og grønne aktier skød grønt forår i gang
17:03 Fredagens obligationer: Lille rentefald efter inflationstal og svage ISM-tal
15:44 USA/åbning: Nasdaq fortsætter rekordjagt drevet af AI-bølge
15:19 Green Mobility udskyder årsrapport på grund af sygdom
15:13 Valuta: Japansk centralbankkommentar tynger yen
14:44 Apollo-cheføkonom tror ikke på amerikanske rentenedsættelse i 2024
14:28 USA/tendens: Teknologiaktier står til at fortsætte optur i ellers afdæmpet start
13:47 Europa/aktier: DSV-konkurrent banket til bunds i ellers grønne markeder
12:07 Obligationer/middag: Lettelse over inflation sender renten ned
11:31 Eurozonens forbrugerpriser er højere end ventet: ECB ses første sænke renten i juni
11:29 Aktier/middag: Ørsted og Vestas blæst i front af amerikansk medvind
11:06 Eurozonens forbrugerpriser indikeres højere end ventet i februar
09:50 NKT indgår rammeaftale om kabelovervågning med tysk elnetselskab
09:16 Ørsted og Vestas til vejrs på godt nyt om amerikanske havmølleprojekter
09:10 Aktier/åbning: Ørsted, Pandora og Vestas i top - to på nyt fra USA - en på nyt kursmål
08:50 Schouw sætter flere rekorder
08:45 Obligationer/åbning: Rentestigning frem mod inflationstal fra eurozonen