Nr. 12 2019 Delårsrapport for Q1 2019

Udgivet den 08-05-2019  |  kl. 05:55  |  

Omsætning i Q1 var over forventningerne, og EBITA for Q1 var som forventet. Vores forventninger til omsætningen for 2019 er nu på mindst DKK 11,35 mia., og vi fastholder vores forventninger til EBITA for 2019 på DKK 365 mio.


CEO Jens Andersen udtaler:

Vi glæder os over væksten på tværs af vores markeder, og vi forbedrer fortsat vores indtjening. Derudover gennemfører vi opkøb og frasalg i tråd med vores strategi om at forme virksomheden baseret på profitabel vækst. Vi arbejder målbevidst med vores tre strategiske fokusområder for at nå vores finansielle mål frem mod 2020, og samtidig driver vi den grønne omstilling for at generere nye forretningsmuligheder." 

Udvalgte hovedtal
(DKK mio.)*
Q1 2019 Q1 2018
2018
Omsætning 2.957 2.817 11.098
EBITA 80 69 327
Pengestrømme fra driftsaktivitet -132 -39 224
Udvalgte nøgletal (%)      
Organisk vækst justeret for antal arbejdsdage 5,8 4,5 2,2
EBITA-margin 2,7 2,4 2,9
Nettoarbejdskapital, ultimo/omsætning (LTM) 11,8 10,3 9,8
Gearing (NIBD/EBITDA), antal gange 2,5 1,7 1,2
* Grundet frasalget af vores østrigske og belgiske forretningsaktiviteter, GFI GmbH og Claessen ELGB NV, i 2018 samt frasalget af vores norske træningsvirksomhed, STI, i Q1 2019 relaterer tallene for 2018 og 2019 i denne meddelelse sig til vores fortsættende aktiviteter.
         

Omsætning i Q1 2019

Omsætningen var over vores forventninger.Justeret organisk vækst udgjorde 5,8% (4,5%).


EBITA i Q1 2019

EBITA var på niveau med vores forventninger.EBITA fra kerneforretningen steg til DKK 81 mio. (DKK 74 mio.) på trods af, at Solar Sveriges performance lå under niveauet for Q1 2018 og dermed forblev uændret sammenlignet med Q2-Q4 2018.EBITA fra den relaterede forretning steg til DKK -1 mio. (DKK -5 mio.).


Værdiansættelse af BIMobject

Baseret på aktiekursen den 31. marts udgjorde værdien af BIMobject DKK 178 mio. Som følge heraf identificerede Solar et behov for en nedskrivning på DKK 57 mio. I Q1 2018 tilbageførte vi en nedskrivning af BIMobject AB på DKK 59 mio., som oprindeligt var udgiftsført i Q4 2017.


Forventninger til 2019

Vi forventer en totalomsætning på mindst (tidligere ca.) DKK 11,35 mia., svarende til en organisk vækst på mindst (tidligere ca.) 2% og EBITA på ca. DKK 365 mio.For kerneforretningen forventer vi en omsætning på mindst (tidligere ca.) DKK 10,7 mia., svarende til en organisk vækst på mindst (tidligere ca.) 1,5% og EBITA på ca. DKK 370 mio.For den relaterede forretning forventer vi en omsætning på ca. DKK 650 mio., svarende til en organisk vækst på ca. 15% og EBITA på ca. DKK -5 mio.

Forventninger 2019 DKK mio. Kerne-forretning Relateret forretning Solar
Group
Omsætning Mindst 10.700
650
Mindst
11.350
EBITA 370 -5 365

Audio webcast og telekonference i dag
Præsentationen af Delårsrapport Q1 2019 foregår på engelsk den 8. maj 2019 kl. 11.00. Præsentationen bliver transmitteret som en audio webcast og kan følges på www.solar.eu. Deltagelse er mulig via den tilknyttede telekonference.

Indkaldsnumre til telekonferencen:

DK: tlf. +45 354 455 83
UK: tlf. +44 203 194 0544
US: tlf. +1 855 269 2604

Med venlig hilsen,
Solar A/S

Jens Andersen

Kontaktpersoner
CEO Jens Andersen - tlf. 79 30 02 01

CFO Michael H. Jeppesen - tlf. 79 30 02 62

Director, Stakeholder Relations Charlotte Risskov Kræfting - tlf. 40 34 29 08

Bilag: Delårsrapport Q1 2019 (på engelsk), side 1-28.

Fakta om Solar
Solar-koncernen er en førende europæisk sourcing- og servicevirksomhed. Vores kerneforretning centrerer sig om sourcing af produkter, værdiskabende service og optimering af vores kunders forretning.

Som sourcing- og servicevirksomhed fokuserer vi på den enkelte kunde. Vi bestræber os altid på at forstå vores kunders unikke og reelle behov, så vi kan yde en vedkommende, personlig og værdiskabende service og dermed gøre vores kunder til vindere.

Solar-koncernen, der har hovedsæde i Danmark, havde i 2018 en omsætning på over 11 mia. kroner og beskæftiger ca. 3.000 medarbejdere. Solar er noteret på Nasdaq Copenhagen med kortnavn SOLAR B. Flere oplysninger kan findes på: www.solar.eu.

Ansvarsfraskrivelse
Selskabsmeddelelsen er offentliggjort dags dato på engelsk og dansk via Nasdaq Copenhagen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske og danske version er det den danske version, der er gældende.

Vedhæftet fil

Nr. 12 2019 Q1 2019

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder