NTR Holding A/S: Resume af ordinær generalforsamling

Udgivet den 21-04-2020  |  kl. 14:17  |  

Selskabsmeddelelse nr. 6 - 2020
København, den 21. april 2020


Resume af ordinær generalforsamling
På NTR Holding A/S' ordinære generalforsamling tirsdag den 21. april 2020 blev

årsrapport for 2019 godkendt,
 forslaget om anvendelse af årets resultat, herunder at der udbetales et udbytte på DKK 2,00 pr. aktie a nominelt DKK 20, godkendt,
 vederlaget til bestyrelsen for regnskabsåret 2020 på DKK 250.000 til bestyrelsesformanden og DKK 125.000 til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer godkendt,
 direktion og bestyrelse meddelt decharge,
 bestyrelsen bemyndiget til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier efter erhvervelsen ikke må overstige 10% af selskabskapitalen,
 den reviderede vederlagspolitik godkendt,
 vedtægternes § 3 opdateret med ejerbogsfører, VP Securities A/S,
 Niels Heering, Klaus Kjærulff og Ole Steffensen genvalgt til bestyrelsen,
 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som revisor.
 

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med advokat Niels Heering som formand.


For yderligere information kontakt:
Ole Mikkelsen, direktør, e-mail: om@ntr.dk, mobil: +45 30 66 96 30

Vedhæftet fil

GF200421 Resume

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder