Offentliggørelse af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier i North Media A/S

Udgivet den 02-09-2020  |  kl. 08:54  |  

Selskabsmeddelelse nr. 24-2020

2. september 2020

I henhold til artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug skal ledende medarbejdere i North Media A/S og/eller disses nærtstående indberette til Finanstilsynet og underrette North Media A/S om transaktioner med aktier i North Media A/S.

North Media A/S offentliggør hermed i henhold til artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug følgende information modtaget fra ledende medarbejdere i North Media A/S og/eller disses nærtstående (se vedhæftede).

Yderligere oplysninger 
Ordførende koncerndirektør & CFO Kåre Wigh, mobil 25 65 21 45.

Vedhæftede filer

Afhændelse af aktier_MD_DK_24-20_3 Afhændelse af aktier_MD_DK_24-20_1 Afhændelse af aktier_MD_DK_24-20_2

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder