Ordinær generalforsamling i Agat Ejendomme A/S den 22. april 2021

Udgivet den 22-04-2021  |  kl. 14:34  |  

Selskabsmeddelelse nr. 5/2021


Der er dags dato afholdt ordinær generalforsamling i Agat Ejendomme A/S.

Punkterne 1-3 på dagsordenen blev behandlet og godkendt i overensstemmelse med det fremlagte. Der udbetales ikke udbytte for 2020/21.

Vederlagsrapporten for 2020/21 blev fremlagt og godkendt ved vejledende afstemning, jf. dagsordenens punkt 4.

Bestyrelsens forslag om godkendelse af bestyrelsens honorar for 2021/22 blev vedtaget, jf. dagsordenens punkt 5.1.1.

Bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til at forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret for eksisterende kapitalejere med en samlet nominel værdi på op til kr. 23.556.667 blev vedtaget, jf. dagsordenens punkt 5.1.2.

Bestyrelsens forslag om sletning af vedtægternes punkt 3.9 blev vedtaget, jf. dagsordenens punkt 5.1.3.

I henhold til dagsordenens punkt 6 blev Peter Thorsen, Arne Gerlyng-Hansen, Michael Bruhn og Karen Mosbech genvalgt.

Bestyrelsens forslag om valg af revisorer blev vedtaget. BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, blev valgt som selskabets revisor, jf. dagsordenens punkt 7.

Efter generalforsamlingen blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvor Peter Thorsen blev genvalgt som formand, og Michael Bruhn blev valgt som næstformand for bestyrelsen.


Agat Ejendomme A/S

Peter Thorsen
BestyrelsesformandKontaktdetaljer:
Agat Ejendomme A/S
Robert Andersen

Tel. +45 8896 1010

Vedhæftet fil

Nr._5_Forløb_ordinær_generalforsamling

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk