Placeringsforeningen Nykredit Invest - årsrapport for 2023

Udgivet den 22-02-2024  |  kl. 15:21  |  

Bestyrelse har i dag behandlet og godkendt foreningens årsrapport for 2023.

De finansielle markeder udviklede sig mere positivt i 2023 end ventet. Afkastmæssigt opnåede foreningen derfor et godt resultat i 2023. Alle foreningens afdelinger leverede positive afkast, der var højere end ledelsens forventning primo året. En robust økonomisk udvikling sammen med en faldende inflationsrate og en forventning om nedsættelse af centralbankernes styringsrenter var årsagerne til denne udvikling i 2023.

Afdeling Danske Fokusaktier gav et afkast på 6,6% i 2023. Dette afkast var højere end ledelsens forventning primo året, men også lidt højere end afdelingens benchmark. Foreningens afdelinger Kredit Fokus KL og Kredit Fokus Akk. KL gav et afkast på henholdsvis 8,4% og 8,6%, hvilket opfyldte målsætningen om et positivt afkast og var væsentligt højere end ledelsens forventning primo 2023. Afkastene findes tilfredsstillende.

Baseret på disse forventninger, der er behæftet med stor usikkerhed, skønner foreningens ledelse moderate afkast i foreningens afdelinger i 2024. Betydelige afkastudsving over året må forventes i foreningens afdelinger.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 91 60.

Med venlig hilsen 

Placeringsforeningen Nykredit Invest 


Tage Fabrin-Brasted

Direktør 

Vedhæftet fil

Aarsrap_2023_Plac_Nykredit_Invest[1]

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder