Realrenten stadig mere negativ

Udgivet den 10-09-2012  |  kl. 10:02  |  

Mens renterne falder til nye bundrekorder, stiger forbrugerpriserne fortsat med over 2 pct. om året. I august var tallet 2,6 pct., iflg. dagenstal fra Danmarks statistik.

Realafkastet på nogle realkreditobligationerer nu nede på omkring -2 pct. og kun på 20- og 30-årige obligationer er renten højere end den nuværende inflation.  

- Trods lavkonjunkturen er der ingen klar tendenstilfaldendeinflation. Forbrugerprisindekset stiger stadig med mere end 2 pct. pr. år. Det betyder et stadig større gabned til de meget lave renter på sikre papirer som realkreditobligationer. Vil man sikre sine penge mod inflationen, må man købe langvarige, fastforrentede obligationer, og dermed påtage sig en renterisiko, siger Karsten Beloft, direktør i Realkreditforeningen.

Udgivet af: MLykke