Resultat efter skat for 1. kvartal 2020 udgør minus 17,1 mio.kr.

Udgivet den 24-04-2020  |  kl. 10:49  |  

Selskabsmeddelelse nr. 2020/08

I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 6 af 20. marts 2020, hvor forventningerne til årets resultat i 2020 blev suspenderet pga. COVID-19, offentliggøres hermed bankens resultatet for 1. kvartal 2020.

Resultatet efter skat for 1. kvartal 2020 på minus 17,1 mio. kr. er negativt påvirket af effekterne af COVID-19 primært for så vidt angår kursreguleringer og nedskrivninger. Netto rente- og gebyrindtægter er på niveau med ledelsens budgetterede forventning. Omkostningerne til personale og administration er ca. 5 pct. lavere end de budgetterede forventninger.

Kursreguleringer og nedskrivninger

Kursreguleringer udgør minus 10,1 mio.kr., hvor af kursreguleringen af bankens handelsbeholdning af obligationer og aktier udgør minus 14,6 mio.kr.Nedskrivninger udgør 20,1 mio.kr. Bogførte nedskrivninger som følge af COVID-19 udgør 30 mio. kr. inkl. effekten af et ledelsesmæssigt skøn på 15 mio. kr.

Kapital

Kapitalprocenten og kernekapitalprocenten udgør 23,9% pr. 31. marts 2020.Kapitaloverdækningen i forhold til solvensbehovet udgør 13,2%-point, svarende til 542,9 mio. kr. før bufferkrav og 10,7%-point, svarende til 440,1 mio. kr. efter bufferkrav.

Forventningerne til 2020

Vi forventer i forbindelse med offentliggørelsen af koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2020 at kunne give en opdatering vedrørende koncernens finansielle forventninger til årets resultat.

Spørgsmål til meddelelsen kan rettes til adm. direktør Petter Blondeau på tlf. 62 17 65 01.

 

Med venlig hilsen

Fynske Bank A/S

Vedhæftet fil

Selskabsmeddelelse 2020-08

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk