RTX Q4: Udsigt til vækst efter tegn på bedre komponentsituation

Udgivet den 29-11-2022  |  kl. 09:25  |  
Arkiv: Foto

RTX venter fremgang i det nye regnskabsår, efter at øget komponenttilgængelighed mod slutningen af seneste år giver øget optimisme.

Det fremgår af selskabets årsregnskab tirsdag morgen.

Omsætningen er i fjerde kvartal steget med 27,4 pct. til 237,8 mio. kr., hvor den valutajusterede omsætningsvækst blev på 8,5 pct.

Omsætningsvæksten er drevet af en vækst i Enterprise-segmentet på 42,7 pct., mens ProAudio-segmentet faldt 14,8 pct., og Healthcare-omsætningen steg 1,0 pct.

Komponentknapheden i den globale elektronikindustri påvirkede stadig omsætningen, men knapheden viste tegn på forbedring i fjerde kvartal, skriver RTX.

På samme måde har forsyningskædeproblemerne udskudt omsætning på cirka 90 mio. kr. fra tredje til fjerde kvartal, hvilket har givet en nettopositiveffekt på cirka 25 mio. kr. i fjerde kvartal.

Bruttomarginen i er i regnskabsårets sidste kvartal faldet til 46,3 pct. fra 52,5 pct. i fjerde kvartal sidste år på grund af en lavere andel af omsætningen fra ingeniørydelser, på grund af højere komponentomkostninger inklusive omkostninger til spotkøb og på grund af kundebetalinger for ekstraordinært dyre komponenter på nul margin for RTX.

EBITDA-indtjeningen er på baggrund af den højere omsætning og faldende bruttomargin steget med 5,1 pct. til 52,6 mio. kr. i fjerde kvartal.

- Jeg er tilfreds med, at RTX i 2021/22 er kommet tilbage på vores langsigtede vækstspor, og at vi har opnået vores hidtil største omsætning i et enkelt år. Når jeg ser fremad, er der mange makroøkonomiske og geopolitiske udfordringer og usikkerheder, vurderer administrerende direktør Peter Røpke, der dog er overbevist om, at RTX står på et stærkt fundament for yderligere vækst.

Bestyrelsen anbefaler af forsigtighedshensyn ikke at udlodde udbytte for 2021/22.

UDSIGT TIL FREMGANG

RTX sigter i regnskabsåret 2022/23 efter en omsætning på 700-760 mio. kr. og et driftsresultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) på 85-105 mio. kr.

Derudover ventes et driftsresultat før renter og skat (EBIT) på 45-65 mio. kr.

Dermed lægges der op til fremgang fra det afsluttede regnskabsår 2021/22, hvor omsætningen blev 663,3 mio. kr., og driftsresultatet (EBITDA) endte på 85,4 mio. kr.

Før renter og skat endte driften (EBIT) på 45,6 mio. kr. i 2021/22.

- Omsætningsforventningerne er baseret på en solid ordrebeholdning ved starten af året samt en forventning om delvis normalisering af den globale mangel på elektronikkomponenter, skriver RTX, der forventer, at hovedparten af omsætningen i 2022/23 ikke ligger sidst i året, som det tidligere har været tilfældet.

Tabel for RTX's regnskab for fjerde kvartal og hele 2021/22:

Mio. kr. Q4 2021/22 Q4 2020/21 FY 2021/22 FY 2020/21
Omsætning 237,8 186,7 663,3 457,2
EBITDA 52,6 50,0 85,4 37,3
EBIT 42,8 39,7 45,6 6,1
Resultat før skat 47,3 39,1 42,3 -0,6
Nettoresultat 38,0 34,9 33,9 3,6

RTX's forventninger til regnskabsåret 2022/23:

Mio kr. Ved Q4 2021/22
Omsætning 700-760
EBITDA 85-105
EBIT 45-65

.\\˙ MarketWire

Jakob Due Jakobsen

Tags:  Report❯  Shares❯