Scape Technologies A/S årsresultat 2019

Udgivet den 07-05-2020  |  kl. 15:30  |  

Nasdaq First North Growth Market
Selskabsmeddelelse nr. 17/2020                                               Odense, 7. maj 2020

Scape Technologies A/S årsresultat 2019

Bestyrelsen i Scape Technologies A/S har i dag godkendt det reviderede årsregnskab for 2019.

Årets resultater i sammendrag

Resultatopgørelsen udviser en samlet omsætning på 5.503 tkr. incl. det tyske datterselskab etableret i 2019.
Driftsunderskuddet er på 20.045 tkr. før skat.

Selskabet havde solid vækst i omsætningen i 1. halvår 2019 sammenlignet med 1. halvår 2018, men
beslutningsprocessen og implementeringen af en række projekter hos kunder i bl.a. bilindustrien trak i andet halvår 2019 længere ud end forventet.

Scape Technologies har i 2019 primært haft fokus på eksekveringen af forretningsstrategien med særlig vægt på den produktudvikling, der skal højne brugervenligheden og forenkle konfigurering, salg, installation og support samt opbygning af internationale salgs- og distributionskanaler.

Forventninger til fremtiden

Virksomhedens primære mål er at udnytte markedspotentialet ved yderligere at gøre SCAPE Bin-Pickere enklere at sælge, installere og anvende at kunne skalere salget gennem et globalt distributionsnet af professionelle partnere. Det betyder, at selskabet investerer kraftigt i research, produktudvikling, opbygning af salgs- og distributionskanaler i overensstemmelse med tidligere udmeldinger.
Scape Technologies eksekverer i den nuværende situation fortsat og uændret på de planlagte produkt-forbedringer og forventer som planlagt at kunne lancere såvel nye hardwarekomponenter som en ny version af selskabets bin-picking software i 2. kvartal 2020.
Den nye version vil i væsentlig grad højne brugervenligheden og forenkle konfigurering, salg, installation og support af selskabets løsninger og forventes dermed at styrke efterspørgslen efter selskabets løsninger i et marked, der efter denne situation må forventes at have stort behov for kvalitetsløsninger, der nedbringer omkostningsniveauet ved at effektivisere og automatisere produktionen.

Scape Technologies' indeværende regnskabsår, der afsluttes den 31. december 2020, forventes påvirket af den midlertidige nedlukning af internationale kunders produktion, herunder primært den tyske bilindustri. Selskabet ser dog fortsat en positiv udvikling i salgspipeline i form af nye potentielle projekter, og interessen for selskabets bin-picking løsninger er fortsat høj under denne Covid-19 epidemi.
På grund af den ovennævnte nedlukning i de primære markeder, anser ledelsen det imidlertid ikke for sandsynligt at selskabet vil modtage ordrer i dette regnskabsår i samme omfang som tidligere antaget. Selskabet har derfor i april 2020 suspenderet de tidligere udmeldte forventninger om et begrænset positivt resultat for 2020.
Ledelsen har som respons på Covid-19 foretaget de nødvendige tiltag til sikring af selskabets likviditet samt tilpasninger af det forretningsmæssige set-up.

Da Scape Technologies fortsat er i en udviklingsfase, budgetterer virksomheden med tab i en fremadrettet periode. Ledelsen arbejder på specifikke planer for at sikre tilstrækkelig finansiering til selskabets udvikling, vækst og drift, herunder ved konvertering af gæld eller ved gennemførelse af kapitalforhøjelse eller en kombination heraf, således at selskabet kan realisere sine planer for det kommende regnskabsår.

DKK' 000 2019 2018
HOVEDTAL    
SAMLET INDK., SCAPE GROUP 5.503 7.202
OMS. SCAPE TECHNOLOGIES A/S 2.281 7.202
RESULTAT FØR RENTER, AFSKRIVNINGER OG SKAT  

-14.165
 

-15.292
RESULTAT FØR RENTER OG SKAT -15.539 -16.494
RESULTAT FØR SKAT -20.045 -18.048
RESULTAT EFTER SKAT -23.930 -13.436
BALANCE    
TOTAL AKTIVER 16.956 41.620
EGENKAPITAL 7.601 31.531
NETTO ARBEJDSKAPITAL 2.261 4.122
NETTO RENTEBÆRENDE GÆLD 6.190 -14.434
PENGESTRØMME FRA:    
DRIFT -12.607 -20.619
INVESTERINGER -12.937 -2.534
FINANSIERING 334 43.925
FRIE PENGESTRØMME -25.544 -23.153
RESULTAT PER AKTIE    
ANTAL AKTIER ULTIMO 13.457.865 13.457.865
GNS. ANTAL AKTIER 13.457.865 8.778.442
RESULTAT PER AKTIE -1,78 -1,53

Kalender

Årsregnskabet er tilgængeligt på www.scapetechnologies.com senest 3 uger før generalforsamlingen.

Generalforsamling 2020
Generalforsamlingen finder sted den 29. maj kl. 09:00, Østerbro 5C, 5000 Odense C.

Aktionærens ret til at møde og i tilknytning til sine aktier afgive stemme på selskabets generalforsamling eller afgive brevstemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er den dato, der ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt de meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Enhver aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen og som ønsker at deltage i en generalforsamling, skal senest 3 dage før dens afholdelse anmode om et adgangskort til generalforsamlingen.

Halvårsregnskabet for 1. halvår 2020 udsendes den 27. august 2020.
Årsregnskabet for 2020 offentliggøres den 23. marts 2020.

Om Scape Technologies
Scape Technologies, stiftet i 2004, er en fokuseret robotteknologisk virksomhed, der har udviklet den unikke binpicking løsning, SCAPE Bin-Picker. SCAPE Bin-Picker systemerne sælges i samarbejde med system-integratorer, der har ansvar for at opbygge og indkøre systemerne i kundernes produktionsapparat. I forbindelse med indkøring af binpicker systemerne leverer selskabet en række betalte services, der sikrer SCAPE systemets høje kvalitet og driftssikkerhed. Scape Technologies har bl.a. kunder i Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrig og Kina.
Scape Technologies tilbyder en komplet løsning med fuldt integrerede komponenter og softwaremoduler, der
tilsammen skaber en sammenhængende og effektiv løsning, som kan kobles direkte sammen med de førende
seksaksede robotmærker, der anvendes i industrien - som for eksempel KUKA, ABB, Kawasaki, Universal Robots med flere.

Bestyrelsen
Jens Munch-Hansen, formand
Claus Risager
Fu Yu Chen

Yderligere oplysninger
CEO Søren Bøving-Andersen, Scape Technologies A/S,
mobil: +45 2128 1128, email: sb@scapetechnologies.com

Scape Technologies A/S
Østerbro 5C
5000 Odense C
www.scapetechnologies.com

Certified Adviser
Baker Tilly Corporate Finance P/S, partner Gert Mortensen,
mobil: +45 3073 0667, email: gmm@bakertilly.dk

Vedhæftet fil

Annual Report 2019

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder