Selskabsdelelse 4/2021

Udgivet den 24-03-2021  |  kl. 19:27  |  

24. marts 2021

NORDIC SHIPHOLDING A/S
Selskabsmeddelelse: 4/2021


Offentliggjort via NASDAQ OMX den 24. marts 2021Nordic Shipholding A/S - Årsrapport 2020

I fortsættelse af Selskabsmeddelelse 3/2021 dateret 23. marts 2021, har Nordic Shipholding A/S' bestyrelse i dag den 24. marts 2021 behandlet og godkendt Årsrapporten for 2020.


2020 i hovedtræk:

Koncernen, med sine fem skibe, fortsatte med at være udbyder af tonnage i produkttankskibssegmentet i 2019. De fire handysize - tankere forblev kommercielt beskæftiget i Hafnia Handy - Poolen (Nordic Agnetha, Nordic Amy, Nordic Pia og Nordic Hanne), medens LR1 - tankeren (Nordic Anne) forblev kommercielt beskæftiget i Hafnia LR - Poolen
             Skibenes omsætningen udgjorde USD 42,3 millioner, hvilket resulterede i en TCE-indtjening på USD 27,8 millioner og et EBITDA på USD 13,9 millioner. De meget høje TCE-rater i første halvdel af året som resultat af den kortvarige stigning i efterspørgslen efter tonnage forårsaget af COVID-19 pandemien og oliepriskrigen, som startede i 1. kvartal 2020, påvirkede Koncernens indtjening i 2020. På trods af den negative korrektion i TCE-raterne, der indledtes i maj 2020, blev den gennemsnitlige TCE-rate som optjent af de fem skibe i 2020 ca. 21% højere end den gennemsnitlige TCE-rate for 2019. Efter afskrivninger, nedskrivninger samt finansielle indtægter og udgifter realiserede koncernen et underskud på USD 16,5 millioner. Som følge af de akkumulerede tab udgjorde egenkapitalen USD 8,5 millioner. Som led i restruktureringen indgået i 4. kvartal 2018 og som udløb den 30. december 2020, blev de kvartalsmæssige afdrag for perioden december 2018 til og med september 2020 udskudt til december 2020.
 Efter succesfulde forhandlinger mellem koncernens hovedaktionær, koncernens ledelse og långiverne blev der indgået en aftale med långiverne om en forlængelse af selskabets lånefaciliteter med et år til 30. december 2021. Vilkårene i de re-forhandlede lånebetingelser indeholdt bl.a. (i) krav om salg af to skibe, Nordic Hanne og Nordic Pia i løbet af første halvår 2021, (ii) forlængelse af den eksisterende bankgaranti på USD 3,85 millioner udstedt af selskabets hovedaktionær indtil starten af 2022 (iii) genindførsel af kvartalsvise afdrag fra december 2020, og (iv) nye finansielle vilkår så som ændrede krav til minimumslikviditet og Minimum Value - klausuler (skibenes markedsværdi i procent af det udestående lån). Forlængelsen af lånefaciliteten blev givet med det formål at give selskabet mere tid til at vurdere forskellige langsigtede scenarier, herunder muligheden for en fusion.
 Cash sweep-mekanismen i henhold til låneaftalen blev aktiveret i 2020. Overskydende likviditet på i alt USD 13,3 million blev anvendt til at nedbringe selskabets lån udover de USD 1,5 million i ordinære afdrag, som blev genindført efter restruktureringen i december 2020.
 Nordic Hanne og Nordic Pia blev reklassificeret til "Aktiver holdt for salg" i henholdsvis juni og december 2020.
 Bortses fra de yderligere nedskrivninger, er de faktiske resultater for 2020 på linje med de opdaterede forventninger som udmeldt med selskabsmeddelelse 11/2020 den 11. december 2020.

             

Forventninger til 2021:

Som led i restruktureringen med långiverne i december 2020 blev Nordic Hanne og Nordic Pia solgt i januar 2021 og vil blive afleveret i henholdsvis marts og april 2021. Nettoprovenuet fra salget af disse to skibe vil blive anvendt til nedbringelse af de respektive lån i de to skibe.
 Siden starten af 2021 har der været indledende forhandlinger med potentielle fusionspartnere med henblik på at undersøge muligheden af en kombination af at vækste selskabet og vende den negative egenkapitalsituation. Per dags dato pågår disse diskussioner fortsat. Medens bestyrelsen fortsat er optimistisk med hensyn til, at det vil lykkes at gennemføre en fusion, er det stadig for tidligt at indikere hvorvidt disse diskussioner vil munde ud i en succesfuld transaktion.
 I tilfælde af at forhandlingerne om en fusion skulle strande er det ledelsens opfattelse, at långiverne vil finansiere selskabet i en periode ud over 30. december 2021, til sikring af et ordentligt salg af skibene.
 Såfremt en fusion ikke gennemføres og forudsat at de tilbageværende tre skibe vil fortsætte i henholdsvis Hafnia Handy Poolen og Hafnia LR Poolen indtil udgangen af 2021, forventes TCE-omsætningen for 2021 at blive i niveauet USD 13,5 millioner - USD 15,5 millioner. Efter driftsudgifter, der er budgetteret af de respektive tekniske managers, forventes koncernens EBITDA (indtjening før renter, skat, afskrivning og amortisering) for 2021 i intervallet USD 3 millioner - USD 5 millioner, og resultat før skat forventes at blive et tab på USD -2,5 millioner - USD -0,5 millioner. Udsigterne for 2021 tager ikke hensyn til eventuelle yderligere nedskrivninger eller tilbageførsel af tidligere nedskrivninger af skibenes regnskabsmæssige værdier.

             
             

For yderligere information venligst kontakt:
Knud Pontoppidan, Bestyrelsesformand, Nordic Shipholding A/S: +45 39 29 10 00

Vedhæftet fil

Annual Report 2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

17:08 Booking varsler beskeden stigning i bestilte overnatninger - aktie dykker
17:03 Fredagens aktier: C25 haltede efter udlandet - Mærsk sendt ned og Netcompany hacket
17:00 Fredagens obligationer: Rentestigninger blev afløst af fald
16:54 Amerikansk rumfartsselskabs aktie flyver til månen efter vellykket landing
15:41 USA/åbning: Afdæmpede stigninger efter torsdagens fest - Nvidia fortsætter op
15:32 Amerikansk mediagigant bakker over 9 pct. efter skuffende indtjening
15:22 Netcompany-aktie dykker efter bekræftet hackerangreb
15:13 Hackere lækker kildekode og passwords fra Netcompany: Truer den danske stat
15:02 Valuta: Pund tager revanche mod dollar for første gang siden januar
14:33 USA/tendens: Rolig åbning i udsigt efter torsdagens aktiefest
14:27 ECB's Simkus finder plads til en pengepolitisk lempelse til sommer
14:25 ISS får lavere kursmål hos Carnegie
13:52 Effekten fra ECB's renteforhøjelser har ifølge direktionsmedlem toppet
13:24 Greenmobility nedjusterer til 2023: Justeret praksis udskyder indtjening til senere
12:52 Europa/aktier: Europæiske aktier halter efter amerikansk aktiefest
11:53 Genmab får løftet anbefaling til "outperform" fra "market perform" hos BMO
11:51 Aktier/middag: Fortsat mat stemning i C25 - ISS i bunden igen
11:35 Obligationer/middag: Renten fortsætter frem - stærke aktiemarkeder kan få Fed til at tøve
11:31 Novos Wegovy kan løfte USA's vækst, mener Goldman
10:06 Tyske selskabers syn på forretningsklimaet er lysere i februar