Selskabsmeddelelse 10/2020

Udgivet den 25-11-2020  |  kl. 05:42  |  

25. november, 2020

NORDIC SHIPHOLDING A/S
Selskabsmeddelelse: 10/2020


Offentliggjort via NASDAQ OMX den 25. november, 2020


Kvartalsrapport - 3. kvartal 2020


Resumé
Sammenligningstallene for perioden der endte 30. september 2019 er angivet i parentes.

De meget højre Time Charter Equivalent ("TCE") - rater, som resultat af den kortvarige stigning i efterspørgslen efter tonnage forårsaget af COVID-19 pandemien og oliepriskrigen, som startede i 1. kvartal 2020, påvirkede koncernens indtjening positivt i de ni måneder, der endte 30. september 2020 (9M 2020). På trods af faldet i den daglige TCE-rate fra maj 2020, blev den gennemsnitlige TCE rate som optjent af de fem skibe i henholdsvis 3. kvartal 2020 og 9M 2020 henholdsvis 11% and 53% højere end den gennemsnitlige TCE-rate indtjent i henholdsvis 3. kvartal 2019 og 9M 2019.

TCE-indtjeningen i 3. kvartal 2020 blev mindre end forventet grundet lavere TCE-rater, og yderligere forværret af lavere indtjening fra Nordic Hanne, der var off-hire fra den 11. september, grundet en mindre kollision i forbindelse med en Ship-to-Ship operation. Skibet kom atter i drift den 28. oktober 2020.

For de ni måneder, der endte den 30. september 2020, realiserede koncernen et tab efter skat på USD 3,9 millioner (inklusiv en nedskrivning på USD 10,7 millioner på skibene) sammenlignet med et tab efter skat på USD 4,7 million i den tilsvarende periode sidste år. Eksklusive nedskrivningen på USD 10,7 millioner (USD 0,2 millioner) realiserede koncernen et positivt resultat efter skat på USD 6.8 millioner i 9 måneders-perioden (et tab efter skat på USD 4,5 millioner). Den forbedrede TCE-indtjening fra skibene bidrog til det forbedrede resultat for 9M 2020.

På trods af salget af Nordic Ruth i juli 2019 steg TCE-indtjeningen med 57,3% til USD 24,0 millioner (USD 15,2 millioner) i 9M 2020, primært som følge af højere TCE-indtjening fra de fem skibe i de to pools, sammenlignet med den tilsvarende periode sidste år. Herudover var TCE indtjeningen i 9M 2019 påvirket negativt af dokningen af tre skibe (Nordic Anne, Nordic Agnetha og Nordic Amy) i 3. kvartal 2019.

Skibenes driftsudgifter i 9M 2020 faldt til USD 8,6 millioner (USD 10,8 millioner) primært grundet salget af Nordic Ruth i juli 2019.

EBITDA steg markant til USD 14,2 millioner (USD 3,3 millioner) grundet den forbedrede TCE-indtjening i 9M 2020. Eksterne omkostninger forblev uændrede med USD 1,0 million (USD 1,0 million).

I tråd med ledelsens strategi om at sikre den langsigtede finansiering gennem reforhandling af koncernens lånefaciliteter, blev to co-brokers udpeget i maj 2020 for officielt at teste købsinteressen for et af selskabets skibe, Nordic Hanne, en handysize tanker. Afledt heraf har selskabet foretaget en nedskrivning på i alt USD 4,2 millioner i perioden 9M 2020, som følge af reklassificeringen af Nordic Hanne som Aktiv bestemt for salg. Det bemærkes, at den anslåede salgsværdi af Nordic Hanne er forbundet med betydelig usikkerhed. Herudover foretog koncernen en nedskrivning på USD 6,5 millioner på de øvrige fire skibe i 9M 2020, primært grundet reducerede indtjeningsforventninger. I 9M 2019 realiserede Koncernen et tab på USD 0,2 millioner vedrørende Aktiver bestemt for salg i forbindelse med salget af Nordic Ruth i juli 2019.

Efter afskrivninger, nedskrivninger, renteudgifter og andre finansielle udgifter, genererede koncernen et tab efter skat på USD 3,9 millioner i 9M 2020 (et tab på USD 4,7 millioner).

I perioden 31. december 2019 til 30. september 2020, faldt egenkapitalen fra USD 7,9 millioner til USD 4,0 millioner, som resultat af det akkumulerede resultat i perioden. Som følge heraf reduceredes solvensgraden fra 8.1% til 5.1%.

Som et led i den restrukturering, der blev aftalt med koncernens långivere i 4. kvartal 2018, blev de finansielle lånebetingelser så som (i) Minimum Value (skibenes markedsværdi i procent af det udestående lån) og (ii) krav til minimum egenkapital fjernet, medens minimumslikviditetskravet blev reduceret. Disse modificerede lånebetingelser er gældende til og med 30. september 2020. Herudover er de kvartalsvise afdrag på koncernens lån fra december 2018 til og med september 2020 udskudt til december 2020, hvor hele koncernens eksterne bankgæld forfalder. Selskabet er sammen med sin majoritetsaktionær i drøftelser med de långivende banker for at sikre længerevarende finansiering for koncernen. Forhandlingerne pågår og forventes afsluttet i løbet af december 2020, hvor en selskabsmeddelelse vil blive offentliggjort. Det er ledelsens forventning, at långiverne vil finansiere selskabet i en periode udover 31. december 2020.

Koncernen er ligeledes underlagt en kvartalsvis "cash sweep mekanisme" i henhold til hvilken, koncernen - efter betaling af renter og afdrag i henhold til låneaftalen - skal afdrage likvide beholdninger, der overstiger USD 6,0 millioner, på lånefaciliteten. I 9M 2020 blev denne "cash sweep mekanisme" aktiveret den 31. marts 2020, den 30. juni 2020 og den 30. september 2020, og i alt blev USD 13,3 millioner overskydende likviditet afdraget på lånefaciliteten (USD nul "cash sweep" for 9M  2019).

I 9M 2020 udgjorde pengestrømme fra driften USD 14,1 millioner (USD 2,0 millioner) genereret af pool-indtjeningen på skibene.

Den 30. september 2020 udgjorde likvide beholdninger USD 6,2 millioner (USD 6,4 millioner inklusive særlige dokningskonti).

Forventningerne til 2020 er uforandrede i forhold til forventningerne udmeldt i Selskabsmeddelelse 09/2020 den 20. november 2020.

I resten af ​​2020 vil de fem skibe fortsat være kommercielt beskæftiget på pool-basis (inklusive det skib, der i øjeblikket er øremærket til salg). Med forbehold for uforudsete omstændigheder, forventes TCE-omsætningen for 2020 at være i niveauet USD 27,0 millioner - USD 29,0 millioner.

Efter driftsudgifter, der er budgetteret af de respektive tekniske managers, ligger koncernens forventede EBITDA (indtjening før renter, skat, afskrivning og amortisering) for 2020 i intervallet USD 13,0 millioner - USD 15,0 millioner. Resultat før skat forventes at blive et tab på USD 5,0 millioner - USD 7,0 millioner, inklusive nedskrivninger.


For yderligere information venligst kontakt:

Knud Pontoppidan, Bestyrelsesformand, Nordic Shipholding A/S: +45 3929 1000

Vedhæftet fil

NSH Q3 2020 Financial announcement

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

18:11 USA/middag: Dell og Nvidia fører an og sender Nasdaq mod nye højder
18:01 Europa/lukning: DSV-konkurrent fik hård modtagelse af årsregnskab
17:08 Boeing angiveligt i forhandlinger om købe tidligere datterselskab tilbage
17:05 Fredagens aktier: Medicinalaktier og grønne aktier skød grønt forår i gang
17:03 Fredagens obligationer: Lille rentefald efter inflationstal og svage ISM-tal
15:44 USA/åbning: Nasdaq fortsætter rekordjagt drevet af AI-bølge
15:19 Green Mobility udskyder årsrapport på grund af sygdom
15:13 Valuta: Japansk centralbankkommentar tynger yen
14:44 Apollo-cheføkonom tror ikke på amerikanske rentenedsættelse i 2024
14:28 USA/tendens: Teknologiaktier står til at fortsætte optur i ellers afdæmpet start
13:47 Europa/aktier: DSV-konkurrent banket til bunds i ellers grønne markeder
12:07 Obligationer/middag: Lettelse over inflation sender renten ned
11:31 Eurozonens forbrugerpriser er højere end ventet: ECB ses første sænke renten i juni
11:29 Aktier/middag: Ørsted og Vestas blæst i front af amerikansk medvind
11:06 Eurozonens forbrugerpriser indikeres højere end ventet i februar
09:50 NKT indgår rammeaftale om kabelovervågning med tysk elnetselskab
09:16 Ørsted og Vestas til vejrs på godt nyt om amerikanske havmølleprojekter
09:10 Aktier/åbning: Ørsted, Pandora og Vestas i top - to på nyt fra USA - en på nyt kursmål
08:50 Schouw sætter flere rekorder
08:45 Obligationer/åbning: Rentestigning frem mod inflationstal fra eurozonen