Tildeling af aktieoptioner og performance-aktier til direktion og ledende medarbejdere

Udgivet den 26-03-2021  |  kl. 12:00  |  

ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKABY / AKBLF):

Aktieoptionsprogram
Bestyrelsen har i overensstemmelse med Selskabets vederlagspolitik, som blev vedtaget på Selskabets generalforsamling den 18. marts 2021, besluttet at foretage den sædvanlige årlige tildeling af aktieoptioner omfattende i alt 11.038 aktieoptioner fordelt med 5.536 optioner til direktionen og 5.502 optioner til en kreds af ledende medarbejdere. Som sædvanlig er aktieoptionsprogrammet betinget af opfyldelsen af økonomiske nøgletal med en fastsat tærskelværdi, hvorunder programmerne ikke kommer til udbetaling, og med mulighed for at opnå et resultat, der overstiger målet. Som i tidligere år kan en fastsat multipel forøge tildelingen med op til 100 %, såfremt resultatet overstiger målet.

Aktieoptionerne kan udnyttes i perioden fra den 1. marts 2024 til den 1. marts 2026 i de handelsvinduer, der efterfølger offentliggørelsen af hver års- eller delårs­rapport. Såfremt optionsmodtagerne ikke har udnyttet optionerne ved udløbet af den anførte periode, bortfalder optionerne uden yderligere kompensation til options­modtagerne.

Udnyttelsesprisen for optionerne er fastlagt til kurs 2.320, svarende til et gennemsnit af lukkekurserne for Selskabets aktie på Nasdaq Copenhagen i perioden den 19. - 25. marts 2021 (begge dage inklusive). Dertil lægges en årlig forrentning på 2,5 %, som pålægges første gang den 1. marts 2022. Udnyttelseskursen korrigeres med udbytte, såfremt der udbetales udbytte.

Markedsværdien for den besluttede optionsordning på 11.038 optioner udgør ca. 6,4 mio. DKK ved anvendelse af Black & Scholes modellen til værdiansættelse af aktie­optioner. Ved beregningen er der forudsat en udnyttelseskurs på 2.498, at der udbetales udbytte på 0 DKK pr. aktie pr. år, en volatilitet på 36 % p.a. og en risikofri rente på -0,49 % p.a.

Under IFRS regnskabspraksis bliver incitamentsordningen udgiftsført over optjeningsperioden i resultatopgørelsen under omkostninger i de respektive funktionsområder.

Performance-aktieprogram
I lighed med tidligere år har bestyrelsen besluttet at tildele performance-aktier i overensstemmelse med Selskabets vederlagspolitik, som blev vedtaget på Selskabets generalforsamling den 18. marts 2021. Ordningen, der er en fast del af ALK's resultataflønning, omfatter i alt 8.035 performance-aktier fordelt med 1.372 aktier til direktionen og 6.663 aktier til en kreds af ledende medarbejdere. Markedsværdien af performance-aktierne udgør ca. 18,6 mio. DKK beregnet på baggrund af et gennemsnit af lukkekurserne for Selskabets aktie på Nasdaq Copenhagen i perioden den 19. - 25. marts 2021 (begge dage inklusive).

Den endelige retserhvervelse af performance-aktierne finder sted tre år efter tildelingen (2024) og er betinget af opfyldelsen af økonomiske nøgletal med en tærskelværdi, hvorunder programmerne ikke kommer til udbetaling, og med mulighed for at opnå et resultat, der overstiger målet. Hvis resultatet overstiger målet, kan en fastsat multipel forøge tildelingen med op til 100 %.

Under IFRS regnskabspraksis bliver incitamentsordningen udgiftsført over optjenings­perioden i resultatopgørelsen under omkostninger i de respektive funktionsområder.

Tildelingen af aktieoptioner og performance-aktier ændrer ikke ved Selskabets økonomiske forventninger.

Der er ikke tildelt optioner eller performance-aktier til bestyrelsens medlemmer.

ALK-Abelló A/S

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Anders Hedegaard, bestyrelseformand, tlf. 4574 4576

Vedhæftet fil

FM_10_21DK_26032021

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

17:51 Europa/lukning: Hollandske banker snublede i skatteforslag på rød dag
17:06 Fredagens aktier: Demant i bund på dag fortsat præget af højere renter - bankerne gik frem
17:05 Hartmann indkalder til ekstraordinær generalforsamling 16. oktober
17:04 Fredagens obligationer: Renten toppede før amerikanske nøgletal - endte med fald
16:40 Hartmann: Dansk Aktionærforening vil samle utilfredse mindretalsaktionærer
16:37 Storbank ser attraktive afkastmuligheder i obligationer de kommende år
15:55 Canadisk finanshus ser Eli Lilly dominere fedmemarkedet i 2030'erne
15:53 Amerikanske indkøbschefers syn på aktiviteten mister momentum i september
15:49 USA/åbning: Grønt pust efter tre dages mismod - opkøb og udsalg på dagsordenen
15:30 Simcorp-topchef efter entré i Deutsche Börse: Står endnu stærkere i konkurrencen
14:45 Minister vil have undersøgt bankers renter til kunderne
14:31 Japanske Mitsui og canadisk partner træffer endelig beslutning om 1 GW havvind i Taiwan
14:27 Amerikansk biotekselskab stiger efter positive forsøg med patienter med blærekræft
14:09 Tørlastindeks forsætter stigning efter kortvarigt dyk
13:43 Svensk teknologiselskab falder tungt efter handelsopdatering
13:34 USA/tendens: Aktierne rejser sig efter dukkert - nyt om Activision, Amazon og Apple
12:58 Hartmann i pæn stigning: Løfter sig et stykke over Stadils indikative bud
12:36 Valuta: Ultralempelig pengepolitik svækker japanske yen
12:09 Hollandske banker falder på forslag om øget beskatning
12:08 Europa/aktier: Renteudsigter presser aktierne - hollandske banker ramt af skat