Tivoli A/S - Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2020

Udgivet den 23-04-2020  |  kl. 08:13  |  

Bestyrelsen for Tivoli A/S har den 23. april 2020 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar - 31. marts 2020.

Resultat for perioden 1. januar - 31. marts 2020 er i hovedtræk:

En omsætning på 111,2 mio. kr. mod 110,0 mio. kr. sidste år (+1%)Et resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) på -44,7 mio. kr. mod -47,9 mio. kr. sidste år (+7%)Et resultat af primær drift (EBIT) på -86,3 mio. kr. mod -73,3 mio. kr. sidste år. Justeret for ekstraordinære nedskrivninger på 11,4 mio. kr., er resultat af primær drift 1,6 mio. kr. lavere end sidste år (-2%). Nedskrivningerne vedrører projekteringsomkostninger for Tivoli Huset, da Tivoli Huset er udskudt på ubestemt tid.Et resultat før skat på -88,8 mio. kr. mod -76,3 mio. kr. sidste år. Renset for ovenstående omtalte nedskrivninger, er resultat før skat 1,1 mio. kr. lavere end sidste år (-1%).Et resultat efter skat på -69,3 mio. kr. mod -59,5 mio. kr. sidste år (-16%).Et besøgstal på 292.000 gæster mod 253.000 sidste år (+15%).


"Tivolis aktivitetsniveau var frem til marts på niveau med forventet og lidt højere end sidste år primært på grund af de ekstra åbningsdage i starten af januar 2020 og Tivolikortet. Fra marts måned har aktivitetsniveauet været påvirket af COVID-19 (Corona), som i praksis har medført, at alle Tivolis aktiviteter har været lukket ned. COVID-19 kommer til at have en væsentlig negativ påvirkning på Tivolis aktivitetsniveau fra 2. kvartal på grund af en udskudt åbningsdato og manglende mulighed for at afholde blandt andet Fredagsrock til og med august. Tivolis stærke finansielle beredskab og regeringens hjælpepakker skaber et godt grundlag for, at Tivoli kan arbejde sig igennem Corona-krisen", udtaler finansdirektør, Andreas Morthorst.

Forventninger til 2020

Tivolis aktivitetsniveau er væsentligt afhængigt af restriktionerne for større forsamlinger pga. COVID-19, som har betydning for, hvornår Tivoli igen kan åbne og hvor mange gæster der kan være i Haven. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere, hvordan restriktionerne vil begrænse  Tivolis aktivitetsniveau fra maj måned. Tivolis foreløbige vurdering er dog en væsentlig lavere omsætning i 2020 end sidste år, og Tivoli forventer ikke et positivt resultat før skat for 2020. På grund af den store usikkerhed er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at foretage en konkret vurdering af de økonomiske konsekvenser. Tivoli vil opdatere forventningerne, når de økonomiske konsekvenser er mulige at estimere.

Ny direktør i Tivoli tiltræder 1. august 2020

Susanne Mørch Koch tiltræder som administrerende direktør i Tivoli den 1. august 2020.


Med venlig hilsen


Tom Knutzen                                  Lars Liebst
Bestyrelsesformand                       Adm. Direktør


Kontaktperson: Pressechef, Torben Plank tlf. 22237440 / tpl@tivoli.dk

Vedhæftede filer

1. kvartal 2020 Tivoli Regnskab Tivoli AS - Fondsbørsmeddelelse nr 6 - 1 Kvartalsrapport 23042020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk