Udbytter for 2023 for Investeringsforeningen Danske Invest

Udgivet den 06-02-2024  |  kl. 13:25  |  
 Parallelvej 17
2800 Kgs. Lyngby
Telefon 33 33 71 71
Telefax 33 15 71 71
www,danskeinvest.dk


I selskabsmeddelelse af 7. december 2023 offentliggjorde foreningen de foreløbige beregnede udbyttesatser.

Bestyrelsen har den 6. februar 2024 besluttet nedenstående reviderede udbyttesatser. Herudover angives de

tidligere udbetalte aconto udbytter.

Udbyttet fragår i kursen på andelene den 7. februar 2024. Den sidste dag for handel med andele inkl. udbytte

bliver derfor den 6. februar 2024.

Udbytterne indgår efter fradrag af en eventuel udbytteskat på investors konto den 9. februar 2024.

Afdeling/andelsklasse ISIN-kode Samlet udbytte kr. pr. andel Heraf skattefrit udbytte kr. pr. andel Tidligere udbetalt
aconto-udbytte
kr. pr. andel
Danmark Fokus, klasse DKK d DK0060244325 33,90 - -
Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d DK0060244242          14,90 - -
Danmark Indeks, klasse DKK d DK0010266238 6,20 - -
Danmark, klasse DKK d DK0010252873 16,00 - -
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d DK0010078070 1,70            - 0,70
Danske Indeksobligationer KL DK0015942650            3,20 1,34 -
Danske Korte Obligationer, klasse DKK d DK0016290422 2,50 - -
Danske Lange Obligationer, klasse DKK d DK0016105380 -           - -
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h DK0060486843 - - -
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h DK0060448751 - - -
Europa 2 KL DK0010245901            4,90 - -
Europa Højt Udbytte, klasse DKK d DK0016253651            8,50 - -
Europa Indeks BNP, klasse DKK d DK0015737563 13,10 - -
Europa Indeks, klasse DKK d DK0010266311 3,60 - -
Europa Small Cap, klasse DKK d DK0060046019 - - -
Europa, klasse DKK d DK0010252956            6,30 - -
Fjernøsten Indeks, klasse DKK d DK0010207141 1,40 - -
Fjernøsten, klasse DKK d DK0015966758            1,30 - -
Fonde, klasse DKK d DK0015989610 1,60 - 0,80
Global Indeks, klasse DKK d DK0010263052 6,40 - -
Global Sustainable Future 2 KL DK0010270503 - - -
Global Sustainable Future, klasse DKK d DK0010264530            5,40 - -
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h DK0060448918 - - -
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h DK0060187771 - - -
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h DK0060550523            0,10     - -
Globale Obligationsmarkeder KL DK0016255193 - - -
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h DK0016075294 - - -
Japan, klasse DKK d DK0015971675 12,40 - -
Kina, klasse DKK d DK0010295336 - - -
Mix Obligationer KL DK0060430627 0,30 - -
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d DK0060073252 - - -
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h DK0016209323 - - -
Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d DK0060080380          11,50 - -
Nye Markeder, klasse DKK d DK0015710602 - - -
USA Indeks, klasse DKK d DK0010257757 1,50 - -

Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products


\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder