Udsigt til svækkelse efter stærkt år for Maersk Drilling

Udgivet den 11-02-2022  |  kl. 09:50  |  

Der var forbedring på alle parametre i 2021 for Maersk Drilling, hvor blandt andet bundlinjen bugnede som resultat af et frasalg af Maersk Inspirer, hvilket har nedbragt gælden i selskabet betragteligt.

I 2022 venter borekoncernen et svækket driftsresultat som følge af manglende norsk boreefterspørgsel, og i midten af året ventes den forestående fusion med Noble Corp gennemført.

Det siger Maersk Drillings topchef, Jørn Madsen, i et interview med MarketWire, efter at selskabet fredag morgen har fremlagt regnskab for fjerde kvartal af 2021.

Maersk Drilling kom i det store hele bedre ud af 2021 end året forinden. Også analytikernes forventninger blev overhalet.

Særligt bundlinjen bugnede med et overskud på 289 mio. dollar mod ventet 54 mio. dollar - løftet blandt andet af et salg af jack-up-riggen Maersk Inspirer.

I 2021 fik selskabet nedbragt sin gæld til 505 mio. dollar fra 1059 mio. dollar sidste år.

Maersk Drilling leverede i regnskabsåret et driftsresultat før af- og nedskrivninger, EBITDA, og særlige poster på 346 mio. dollar. I 2022 må borekoncernen dog affinde med et betydeligt lavere driftsresultat som følge af en svækket efterspørgsel, inden den igen tager til i 2023.

- Vi forventer, at det norske marked bliver lidt svagere i løbet af 2022 med en forventet større aktivitet igen i 2023. Det er eksemplificeret af, at vi lige før jul indgik en stor aftale med Aker BP på, hvad vi anslår vil være 1 mia. dollar i backlog, skriver Jørn Madsen.

Til gengæld har aktiviteten for Maersk Drillings flydere været på sit højeste i mange år, hvor alle var i drift det meste af året, fortsætter topchefen.

Den 20. december forlængede de to selskaber en femårig rammeaftale for de to jack-up-rigge Maersk Integrator og Maersk Invincible.

Allerede i fjerde kvartal kunne Maersk Drilling mærke den lavere efterspørgsel på boring i den norske Nordsø, hvilket har resulteret i et svagere kvartal sammenlignet med andet og tredje.

FUSION FORLØBER PLANMÆSSIGT

I november kunne Maersk Drilling dele den måske største nyhed i selskabets historie, siden det blev udskilt fra A.P. Møller-Mærsk i 2019, da boreselskabet kunne offentliggøre, at en aftale om en fusion med amerikanske Noble Corp var blevet indgået.

Fusionen forløber planmæssigt med en ventet gennemførsel i midten af 2022, oplyser Maersk Drilling i regnskabet. Dog er sammenlægningen af selskaberne fortsat underlagt godkendelse fra konkurrencemyndighederne og det nuværende Noble Corps aktionærer.

Der er tale om et ganske normalt forbehold, oplyser Jørn Madsen til MarketWire, og tilføjer, at selskabet for nylig fik godkendt fusionen i Norge, mens en britiske godkendelse fortsat afventes.

GODT POTENTIALE I CO2-LAGINGSPROJEKT

Maersk Drilling blev i oktober 2021 valgt som foretrukken kontrahent til det danske Greensand CO2-lagringsprojekt ud for den danske kyst. Dermed har borekoncernen retten til at bore brøndene til projektet.

Dertil er Maersk Drilling en del af konsortiet bag konceptet.

Greensand-projektet har et stort potentiale, men det er endnu svært at sige, hvad forretningen for brønde til CO2-lagring vil

betyde for borekoncernen som helhed.

- Det er et stort projekt med et godt potentiale og mulighed for Danmark for at få reduceret CO2-udledningen, siger Jørn Madsen.

Til spørgsmålet, om topchefen ser en indbringende forretning i CO2-lagringsprojekter, svarer han, at det "er den samme type huller, der skal bores, men selvfølgelig med et andet formål".

- Det gør, at aktiviteten for branchen kommer til at stige, og på den måde er det selvfølgelig godt, bemærker Jørn Madsen.

.\\˙ MarketWire

Morten Frederik Heltoft

Tags:  CEO❯  Shares❯