Væksten fortsætter - Omsætningen steg med 23% i Q2 2020

Udgivet den 14-08-2020  |  kl. 06:45  |  

"En omsætningsvækst på 23% i 2. kvartal 2020 og en fordobling af resultatet før skat var mere, end vi havde forventet ved årets start - og det på trods af COVID-19 pandemien. Derfor har vi opjusteret forventningerne til årets resultat før skat fra 1,55-1,75 mio. kr. til 1,9-2,2 mio. kr., eller en vækst på 41%-64% i 2020. Vi er meget tilfredse med resultatet og forventer også et spændende 2. halvår 2020", udtaler Michael Aaen, Adm. direktør hos Wirtek A/S.  

Bestyrelsen for Wirtek A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsregnskabet for 1. halvår 2020 for Wirtek koncernen. 

Hoved- og nøgletal for perioden 1. januar - 30. juni 2020

TDKK Q2 2020 Q2 2019 Ændring H1 2020 H1 2019 Ændring
Nettoomsætning  6.663   5.411  23%  13.656   10.777  27%
EBITDA  793   391  103%  1.654   707  134%
EBITDA-margin (%) 11,9% 7,2% 65% 12,1% 6,6% 85%
Resultat før skat  729   342  113%  1.552   636  144%
Likvider ultimo perioden        4.544   1.084  319%


Højt aktivitetsniveau i 1. halvår 2020

 Omsætningen steg med 23% i Q2 2020 og 27% for 1. halvår 2020. COVID-19 har kun påvirket aktiviteten på to områder:  En af Wirteks amerikanske kunder satte to nye projekter i bero primo Q2 2020 (nu igangsat ved udgangen af Q2 2020). En udenlandsk kunde reducerede aktiviteten i slutningen af Q2 2020, hvilket er indregnet i Wirteks forventninger for 2020.   Driftsresultatet (EBITDA) steg med 103% i Q2 2020 og 134% i 1. halvår 2020:   Et fortsat stort omkostningsfokus, en høj kapacitetsudnyttelse i selskabets rumænske datterselskab samt omkostningseffekten fra fusionen af datterselskabet Software-Pro ApS har ført til en forbedring af rentabiliteten i 1. halvår 2020. EBITDA-marginen steg fra 6,6% til 12,1% i 1. halvår 2020.  Wirtek iværksatte grundet COVID-19 i marts måned en række initiativer, så vores medarbejdere kan servicere kunderne under hensyntagen til hindring af smittespredning og ikke mindst medarbejdernes sikkerhed. 

 Opjustering af forventningerne til 2020
(jf. selskabsmeddelelse nr. 119 af 5/8 2020)

 Resultat før skat opjusteres fra 1,55-1,75 mio. kr. til 1,9-2,2 mio. kr. (+41%-64%).  Omsætningen for 2020 fastholdes på 26-28 mio. kr. (+12%-21%).  Likviditetsberedskabet forventes at blive styrket markant gennem driften i løbet af 2020. 

Se yderligere informationer i den vedhæftede halvårsmeddelelse. 


Finanskalender

Q3 2020: 18. november 2020 Årsrapport 20204. marts 2021


Wirtek er et konsulent- og udviklingshus, som leverer outsourcing af softwareudvikling og produkttest til en række kunder i Danmark og udlandet. Vores nearshore udviklings- og testcentre i Rumænien leverer fleksible ydelser af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Vores kompetencer spænder bredt fra web-baserede løsninger og portaler til indlejrede systemer og mobile løsninger. Wirtek fokuserer på at opbygge langvarige kunde­partnerskaber ved at skabe merværdi for vores kunder. Se yderligere information på www.wirtek.com.
Wirtek A/S er noteret på Nasdaq Copenhagen - WIRTEK (DK0060040913)  


Vedhæftet fil

SM0120_Halvaarsmeddelelse_14082020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder