Værdipapirer sørgede for lille overskud i Dantax

Udgivet den 24-09-2020  |  kl. 15:16  |  
Arkiv: Foto

Finansielle indtægter sikrede akkurat elektronikvirksomheden Dantax et positivt resultat i 2019/20, men det holdt hårdt.

Koncernens hovedaktivitet - udvikling og salg af blandt andet højttalere - gav et tab på 0,7 mio. kr. målt på driften mod et plus på 0,7 mio. kr. i samme periode sidste år.

Resultatet af de finansielle poster gav et plus på 0,8 mio. kr. mod et overskud på 1,9 mio. kr. regnskabsåret før, og bundlinjen viste et plus på 67.000 kr. mod 6,1 mio. kr. året før.

I perioden har der i gennemsnit været investeret 51 mio. kr. i værdipapirer. Investeringen har givet et afkast på 1,0 mio. kr. før skat, svarende til et afkast på ca. 2 pct. i løbet af regnskabsåret 2019/20, skriver Dantax, der ved tidligere lejligheder har oplyst, at megen af selskabets overskydende likviditet er investeret i børsnoterede aktier.

Omsætningen faldt til 22,3 mio. kr. fra 33 mio. kr.

For 2020/21 venter Dantax et overskud før finansielle poster på 0-1 mio. kr. efter skat.

Aktionærerne kan i øvrigt se frem til et udbytte på 10 kr. per aktie, mens resten investeres og spares op med henblik på et eventuelt opkøb.

- Den overskydende likviditet påtænkes anvendt til opkøb, såfremt der kan findes en egnet opkøbsmulighed indenfor branchen. Indtil videre placeres likviderne i børsnoterede aktier og som bankindestående, skriver Dantax.

Tabel over Dantax' årsregnskab for 2019/20:

Mio. kr. FY 2019/20 FY 2018/19
Omsætning 22,4 33,0
Resultat af primær drift -0,7 0,7
Resultat før skat 0,1 6,7
Nettoresultat 0,1 6,1
Udbytte pr. aktie (i kr.) 10 14

Dantax' forventninger til regnskabsåret 2020/21:

Mio. kr. Ved FY 2019/20
Resultat før finansielle poster efter skat 0-1,0

/ritzau/FINANS

Jakob Dalskov

Tags:  Report❯  Shares❯  main text❯ 

Relaterede nyheder