Voldgiftssag tabt til GVL Entreprise

Udgivet den 15-04-2021  |  kl. 15:23  |  

Selskabsmeddelse nr. 4/2021


Køge Kommune og Agat Ejendomme har i et fælles konsortium tabt en voldgiftssag anlagt af GVL Entreprise. Sagen vedrører opførelsen af en andel af Strædet i Køge med tilhørende rehabiliteringscenter, daghjem og aflastningsboliger i byggeperioden 2016-18 og er omtalt i Agat Ejendommes årsrapporter. Det samlede beløb konsortiet skal betale er større end forventet og udgør DKK 43 mio. ex moms, hvortil kommer procesrenter på DKK 10 mio. og sagsomkostninger. Konsortiets parter hæfter solidarisk for opfyldelsen af kendelsen, der samlet lyder på DKK 65 mio. inkl. moms.

Køge Kommune og Agat Ejendomme skal betale det samlede beløb. Såfremt der ikke indbyrdes kan opnås enighed om fordelingen, afgøres dette ved en ny voldgift. Afgørelsens betydning for Agat Ejendomme afhænger således af den indbyrdes fordeling i konsortiet og vil kunne påvirke driftsresultatet i større eller mindre grad. Forhandlingerne med Køge Kommune omkring den indbyrdes fordeling af betalingen vil kunne påvirke Agat Ejendommes likviditet betydeligt. Koncernen har forskellige manøvreringsmuligheder i forhold til at sikre det nødvendige finansielle beredskab. 

Agat Ejendomme har tidligere reserveret et beløb til udfaldet af denne voldgift. Ledelsen forventer, at det endelige udfald af denne sag kan holdes indenfor resultatforventningerne udmeldt for indeværende regnskabsår 2021/22, der således fortsat udgør DKK 0 - 10 mio. før værdireguleringer, restaktiviteter og skat. 


Kontaktdetaljer:
Adm. direktør Robert Andersen
Tel.: +45 88961010


Vedhæftet fil

Nr._4_Voldgift

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk