Wirtek's årsrapport 2020: Omsætningsvækst på 19% og EBITDA vækst på 80%

Udgivet den 04-03-2021  |  kl. 07:54  |  

Selskabsmeddelelse nr. 03/2021

Selskabets konsoliderede regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2020 er dags dato blevet godkendt af selskabets bestyrelse. 

CEO Michael Aaen kommenterer:

"2020 var endnu et fantastisk år for Wirtek. På trods af den globale COVID-19 pandemi leverede vi en omsætningsvækst på 19% og en EBITDA vækst på 80%. Den positive udvikling bekræfter vores evne til at skabe kontinuerlig profitabel vækst, hvor vi i 2020 gennem stordriftsfordele og operationel effektivitet formåede at øge andelen af fakturerbare medarbejdere fra 82% i 2019 til 86% i 2020. 

Vores likviditet er ligeledes blevet forbedret i 2020 med en vækst i likvide midler på 65%. I tråd med vores dividendepolitik anbefaler bestyrelsen en udbyttebetaling for 2020 på DKK 0,20 per aktie. 

I 2021 forventer vi fortsat en tocifret organisk vækst, og i tråd med vores nye vækststrategi Accelerate25 forventer vi ligeledes i 2. kvartal 2021 at gennemføre et opkøb af en profitabel, vækstorienteret softwarevirksomhed.

Finansielle hovedtal for 2020 

TDKK 2020 2019 Ændring
Omsætning 27.626 23.216  19%
EBITDA 3.223  1.793  80%
EBITDA-margin  11,7% 7,7% 52%
Resultat før skat 3.041  1.345  126%
Likvid beholdning 3.892 2.358 65%

Markant fremgang i 2020

Omsætning øget til TDKK 27.626, en vækst på 19% i forhold til 2019. De danske kunder stod for 71% af den totale omsætning, mens de internationale kunder stod for 29%. EBITDA steg til TDKK 3.223, en vækst på 80% i forhold til 2019. Den højere operationelle effektivitet i vores rumænske datterselskab forklarer den rekordhøje EBITDA-margin på 11,7% i 2020. Resultat før skat i 2020 blev på TDKK 3.041, en vækst på 126% i forhold til 2019.Den likvide beholdning steg til TDKK 3.892 ultimo 2020, hvilket er en stigning på 65% i forhold til 2019. 

Forventninger til 2021

Wirtek forventer også en tocifret omsætningsvækst i 2021, hvilket er i tråd med vores nye Accelerate25 strategi, der blev offentliggjort i januar i år. 

Den organiske vækst i 2021 forventes i niveauet DKK 31,6m - DKK 33,2m, svarende til en vækst på 14% - 20% sammenlignet med 2020. EBITDA for 2021 forventes i niveauet DKK 3,5m - DKK 3,8m, svarende til en vækst på 9% - 19% i forhold til 2020.

DKKm 2021 2020 Growth
Omsætning, organisk 31,6 - 33,2     27,6  14% - 20%
EBITDA 3,5 - 3,8 3,3  9% - 19%

Den 18. februar 2021, jf. selskabsmeddelelse nr. 02/2021, har Wirtek underskrevet en hensigtserklæring (LOI) med henblik på opkøb af en profitabel, vækstorienteret softwarevirksomhed, der komplementerer og udbygger Wirtek's egne ydelser. Forhandlingerne forventes afsluttet i begyndelsen af april og er betinget af et tilfredsstillende 'due diligence' forløb. Efter indgåelse af den endelig aftale offentliggør Wirtek nye og tilpassede forventninger til 2021. 

Langsigtede finansielle mål

Wirtek sigter efter DKK 100m i omsætning samt DKK 10m i resultat før skat inden udgangen af 2025, svarende til en gennemsnitlig årlig omsætningsvækst på 30%. Wirtek forventer fortsat en årlig tocifret organisk omsætningsvækst, men sigter også efter strategiske opkøb som en del af den accelererede vækststrategi. 


Investorpræsentation den 9. marts kl. 16:00 (CET)

Tirsdag den 9. marts kl. 16:00 (CET) præsenterer CEO Michael Aaen Wirtek's 2020 resultater samt den nye Accelerate25 vækststrategi, efterfulgt af en Q&A session. Link til præsentation og tilmelding hos Nordnet.


For en detaljeret gennemgang af vores finansielle resultater for 2020 samt fremtidige forventninger henvises til den vedhæftede årsrapport for 2020.

Yderligere information

Michael Aaen, CEO, Wirtek A/S, Telefon: +45 2529 7575, E-mail: ir@wirtek.com
Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø, www.wirtek.comKent Mousten Sørensen, Bestyrelsesformand, Wirtek A/S, Telefon: +45 2125 9001Per Vestergaard, Certified Advisor, CDI Global, Telefon: +45 2176 4317

Om Wirtek

Wirtek er et dansk IT-outsourcing selskab. Siden 2001 har vi hjulpet virksomheder med at udvikle værdiskabende softwareløsninger og elektroniske produkter. 

Flere af vores kunder har været hos os i mere end 10 år, hvilket i høj grad skyldes vores fokus på både tætte kunderelationer og vores ufravigelige krav om at levere software af høj kvalitet. Vores kunder får værdiskabende tekniske løsninger fra et engageret team, der arbejder, som var de ansat hos kunderne. 

Wirtek har kontorer i Danmark (hovedkontor + salg) og tre udviklings- og testcentre i Rumænien, og vi er mere end 100 kollegaer. Wirtek blev noteret på Nasdaq First North Growth Market Denmark i 2006. 

Ticker: WIRTEK (DK0060040913)

Vedhæftet fil

Wirtek_Annual_Report_2020_(04.03.2021)

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk