Fisher Investments Norden gennemgår, hvordan du undgår følelsesbetonet investering

Udgivet den 04-04-2023  |  kl. 19:32  |  

Frygt og grådighed. Det er Fisher Investments Nordens erfaring, at de to følelser kan have en væsentlig indflydelse på investorers markedssyn - og deres beslutninger når det kommer til investeringer. Vi har erfaret, at hvis man lader følelser diktere ens porteføljebeslutninger, er der større risiko for at begå fejl. Efter vores mening kan investorer forblive mere disciplinerede i deres tilgang til investering, hvis de er opmærksomme på potentielle fejl og faldgruber.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Det er vores erfaring, at frygt ofte stammer fra tidligere markedstab, og i mange tilfælde oplever vi, at det kan føre til forpassede muligheder at handle ud fra denne følelse. Undersøgelser inden for markedspsykologi har vist, at folk hader at tabe i sådan en grad, at de er villige til at gå meget langt for at undgå det - også hvis det potentielt er skadeligt på lang sigt.[i] For investorer kan det betyde, at de vælger at sælge positioner, når kursen er lav, i håbet om at undgå yderligere tab. Men vi mener, at denne adfærd meget mere risikabel, end de fleste tror. Når man sælger, mens kursen er nede, er det et garanteret tab, og det kan også betyde, at man går glip af aktie-positionens mulige opsving. Vores undersøgelser viser, at tidligere afkast ikke dikterer fremtiden, så hvis positionen stiger igen, og investoren ligeledes ønsker at købe sig ind igen, er prisen nu også blevet højere, end de solgte for - hvilket gør ondt værre.

Ja, negative perioder kan være følelsesmæssigt belastende. Men Fisher Investments Nordics historiske analyse viser, at det at være investeret i nedgangsperioder ikke forhindrer investorerne i at nå deres langsigtede investeringsmål, hvis deres mål, behov og risikovillighed stemmer overens med det forventede aktieafkast over tid. For eksempel omfatter globale aktiers langsigtede annualiserede afkast på 8,5 % både bear-markeder og andre nedgange.[ii] Derfor mener vi, at investorer, der opretholder disciplin i disse perioder, vil kunne høste fordelene på længere sigt.

Omvendt har vi også set eksempler på, at grådighed kan få investorer til at påtage sig større risici i deres søgen på gode afkast. Grådighed kan bl.a. komme til udtryk ved at investere ens nødopsparing, at koncentrere ens investeringer i for få aktier eller sektorer eller at basere ens investeringer på nylige gode afkast. En metode, som Fisher Investments Norden synes er meget risikabel, er at investere med gearing (dvs. når der investeres med lånte midler). Brug af gearing giver et større potentiale for højere afkast, da lånte midler giver investorerne mere kapital at bruge. Men der er også store ulemper: Investering med gearing medfører risikoen for, at du taber mere end du oprindeligt investerede. I nogle tilfælde kan handlende, der anvender gearing, modtage et såkaldt margin call fra långiveren, der tvinger investoren til at indbetale endnu mere af sine egne midler, hvis deres marginkonto falder under et vist beløb. Og hvis investoren ikke er i stand til at opfylde dette marginkrav, kan mæglerhuse tvinge investoren til at sælge efter et fald - og det medfører alle de problemer, vi nævnte tidligere.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Fisher Investments Nordens historiske analyse viser, at volatilitet kan opstå af enhver grund - eller helt uden grund - så hvis der opstår negativ volatilitet, kan investorer med mange af den slags lån komme til at stå i en svær situation. Gearing kan måske virke besnærende, men vi har oplevet, at grådighed kan gøre investorer helt blinde over for risici. Vi mener, at det kan hjælpe investorer at stile efter realistiske markedslignende afkast -  og at modvirke grådig adfærd ved at sætte sig ind i, hvad der er realistiske afkast. Sådan kan investorer blive bedre til at undgå at jagte varme kategorier eller investeringer.

Vi mener, at investorer med fordel kan stille sig selv et par spørgsmål, før de træffer nogen porteføljebeslutninger. For det første: Hvad er baggrunden for denne handling, og er den fremadrettet? Fisher Investments Nordens historiske analyse viser, at aktier reagerer stærkest på de økonomiske og politiske faktorer, der med størst sandsynlighed kommer til at påvirke virksomheders overskud 3-30 måneder ude i fremtiden. Så vi synes, det giver mening at stille spørgsmålstegn ved og kassere enhver påstand, der er inspireret af tidligere begivenheder og markedsbevægelser. For det andet: Hvordan passer dette træk ind i en langsigtet investeringsplan? Efter Fisher Investments Nordens opfattelse nyder investorer godt af at opbygge og vedligeholde en finansiel plan, der passer optimalt til deres specifikke mål, behov og risikovillighed. Hvis en investeringsbeslutning afviger fra din plan, kan det være nyttigt at overveje, om den passer ind i din strategi. Og endelig: Hvad hvis trækket er det forkerte at tage? I vores erfaring er et af tegnene på en følelsesbetonet beslutning, at der ikke tages højde for de sande omkostninger ved at tage fejl - og at enhver beslutning kan være forkert.

Det kan være nemt at træffe hurtige investeringsbeslutninger, men vi mener, det kan være fordelagtigt, hvis man først tager sig tid til at overveje drivkraften bag sådan en beslutning. Det kan ikke blot hjælpe dig med at holde dig på sporet mod dine langsigtede investeringsmål - det kan også hjælpe dig med at undgå at træffe beslutninger baseret på følelser.

Følg med i de seneste markedsnyheder og -opdateringer fra Fisher Investments Norden i Danmark:

Fisher Investments Norden er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark ("Fisher Investments Norden"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er etableret i Luxembourg, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments Europe, og som er registreret i det luxembourgske selskabsregister, Registre de Commerce et des Sociétés (RCS), under selskabsregistreringsnr. B228486. Fisher Investments Europe reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"), og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til de tilknyttede virksomheder.

Dette dokument udgør Fisher Investments Europe's generelle holdninger og skal ikke betragtes som værende personlig investerings- eller skatterådgivning. Ej heller afspejler det kundens resultater. Der gives ingen garanti for, at Fisher Investments Europe fortsat vil have disse holdninger, og de kan til enhver tid ændre sig baseret på nye oplysninger, nye analyser eller nye overvejelser. Der er intet i dette dokument, som udgør en anbefaling eller estimat om markedsforholdene. Dette dokument er alene vejledende. De aktuelle og fremtidige markeder kan afvige markant fra det heri angivne. Der er endvidere ingen garanti for, at antagelserne anført i illustrationerne heri, er nøjagtige.

 

[i] "The Effect of Myopia and Loss Aversion on Risk Taking: An Experimental Test," Richard H. Thaler, Amos Tversky, Daniel Kahneman and Alan Schwartz, The Quarterly Journal of Economics, maj 1997. "Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk," Daniel Kahneman og Amos Tversky, Econometrica, marts 1979.

[ii] Kilde: FactSet, pr. 14/2/2023. Udsagn baseret på annualiseret afkast fra MSCI World-indekset med nettoudbytte, i DKK, 31/12/1970 - 31/12/2022. Et bear-marked er et længerevarende, omfattende fald i markedet på -20 % eller mere, forårsaget af fundamentale årsager.

Udgivet af: Fisher Investments Norden


Fisher Investments Nordens billede

Fisher Investments Norden gennemgår de seneste investerings-nyheder, som du bør kende til

Fisher Investments Norden hjælper NPinvestor.dk's læsere med at undgå kognitive og adfærdsmæssige skævheder, der ofte forhindrer investorer i at nå deres langsigtede mål.

Hos Fisher Investments Norden forstår vi investorers forskellige behov og bekymringer, og vi gør vores ypperste for at hjælpe dem med at nå deres økonomiske mål og pensionsmål. Med flere årtiers erfaring og en global tilgang til investering gennemgår Fisher Investments Norden markedsforholdene på NPinvestor.dk for at hjælpe investorer med at finde rundt i finansielle nyheder og markedsaktivitet.

Hos Fisher Investments Norden ved vi, at et af de mest udfordrende aspekter ved investering er bibeholde disciplinen på trods af ustabilitet på markedet. Markedsustabilitet kan udløses af store finansielle nyheder og begivenheder, eller helt uden grund. Disse udsving kan vise sig at være udfordrende for selv de mest kyndige investorer.

Gennem årene har Fisher Investments Norden oplevet mange tilfælde, hvor investorer har haft svært ved at holde fast i deres langsigtede investeringsstrategi i perioder med ustabilitet. Selvom denne frygt er normal, kan det være potentielt skadeligt at reagere på den uden et væsentligt grundlag. Vi mener, at alle investorer kan åbne op for større muligheder, når deres beslutninger er drevet af logik frem for følelser.
 

Hvordan kan investorer reducere deres mulighed for at få langsigtet afkast? Fisher Investments Norden gennemgår almindelige investeringsfejl

På flere forskellige måder, men almindeligvis ved at forveksle begyndelsen på et kortsigtet fald med en langvarig nedgang. I de tilfælde reagerer investorer ofte på markedsnyheder ved at foretage en potentielt dyr porteføljehandel i stedet for at holde sig til deres langsigtede plan. Som Fisher Investments Nordens historiske gennemgang bekræfter, kan det have katastrofale følger at lade følelser påvirke investeringsbeslutninger.
 

Hvad kan investorer gøre for at undgå at begå sådanne fejl? Fisher Investments Norden gennemgår, hvordan man træffer fornuftige beslutninger

En af de bedste måder at klare sig igennem markedsustabilitet på er efter vores mening at få større viden om den og om, hvordan man håndterer den. Fisher Investments Norden gennemgår de seneste finansielle nyheder og giver solide og aktuelle kommentarer, der er designet til at hjælpe investorer med at forstå de negative kognitive skævheder og adfærdsmæssige problemer, der kan opstå som reaktion på daglige økonomiske begivenheder. Vi håber, at dette indhold, sammen med vores unikke indsigt i markedsbevægelser, leveret gennem NP Investor kan hjælpe investorer med at træffe klare beslutninger. 

Ønsker du dig en større forståelse af finansielle nyheder og begivenheder, eller hvordan tilsvarende markedsustabilitet kan påvirke din investeringsplanlægning, så sørg for at vende tilbage regelmæssigt for at læse Fisher Investments Nordens gennemgange og indsigt. Du kan også spørge efter Fisher Investments Nordens tilbud til investorer ved at besøge vores hjemmeside.

Følg Fisher Investments Norden for at få de seneste markedsnyheder og opdateringer. Følg os på:

•    Facebook
•    Twitter
•    LinkedIn

Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.
 

Læs mere på: www.fisherinvestments.com/da-dk