Fisher Investments Norden gennemgår kapitalbeskyttelse

Udgivet den 01-09-2023  |  kl. 00:50  |  

Jeg ønsker at bevare de penge, jeg har nu, og få dem til at vokse. Det er Fisher Investments Nordens erfaring, at mange investorer har den tilgang til investering i værdipapirer. Det kan også virke logisk - hvis din formue vokser, har du teknisk set bevaret din oprindelige investering. Vi mener dog ikke, at det er muligt at satse både på kapitalbeskyttelse og vækst på samme tid. Det er vores opfattelse, at en dybere forståelse for kapitalbeskyttelse kan hjælpe med at forklare, hvordan det hænger sammen - og give investorer mere realistiske forventninger. Det vil vi gerne uddybe nærmere.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Selvom vi har set forskellige definitioner, mener vi, at reel kapitalbeskyttelse er en investeringsstrategi, der sigter mod små eller ingen udsving i porteføljens værdi. Med andre ord er formålet at eliminere risikoen for fald i porteføljen. Fisher Investments Nordens analyser viser imidlertid, at næsten alle værdipapirer, fra aktier og obligationer til råvarer og fast ejendom, medfører en risiko for tab. Derfor bør investorer, der virkelig ønsker at bevare deres formue, styre uden om dem til fordel for kontanter og kontantlignende værdipapirer. I modsætning til andre aktiver bevarer kontanter deres nominelle værdi - dvs. at én krone i kontanter også vil være én krone om et år. Kontanter stiger og falder ikke meget - hvilket giver kapitalbeskyttelse.

Denne strategi er dog efter vores mening forbundet med sine egne risici - f.eks. at mængden af varer og tjenesteydelser, som du kan købe for den ene krone, sandsynligvis vil falde over tid på grund af inflation (generelt stigende priser på tværs af økonomien). Siden 2000 og inden pandemien har den gennemsnitlige årlige inflationsrate været på 1,7 %.[i] For nylig har inflationen været meget højere og ramte 7,7 % i 2022.[ii] Men de lavere præpandemiske inflationsrater udgjorde også en risiko for en kontantportefølje, som Fisher Investments Nordens gennemgang viser. Selvom kontanter fastholder deres nutidsværdi, ville en portefølje bestående udelukkende af kontanter teknisk set tabe værdi i reale (inflationsjusterede) termer over tid, medmindre du har indtjening i form af bankrenter, der overstiger inflationen - hvilket ifølge vores research sjældent er tilfældet nu om dage.

Vi vil gerne illustrere konsekvenserne af at sigte efter reel kapitalbeskyttelse gennem et par hypotetiske porteføljer. Portefølje A består af 100 % aktier, portefølje B består af 50 % aktier og 50 % obligationer, og portefølje C består udelukkende af kontanter. Historien viser, at portefølje A ville opleve den største kortsigtede volatilitet og samtidig opnå de største langsigtede afkast.[iii] Portefølje B ville sandsynligvis opnå mindre vækst end portefølje A, men obligationsbeholdningerne ville eventuelt kunne reducere volatiliteten, dvs. færre udsving undervejs.[iv] Portefølje C ville opnå næsten ingen porteføljevolatilitet og vækst, hvilket ville resultere i det laveste langsigtede afkast af de tre porteføljer.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Efter Fisher Investments Nordens opfattelse er investorer nødt til at acceptere en vis risiko for at kunne opnå vækst i deres portefølje. Hvis du vil undgå al porteføljevolatilitet på kort sigt, må du acceptere den store sandsynlighed for, at du får et lavt eller intet afkast på lang sigt. Bemærk, at vi ikke fremhæver nogen portefølje som værende god eller dårlig i dette scenarie. Det kommer efter vores mening an på personens økonomiske mål, målsætninger, tidshorisont og risikotolerance - hvilket afhænger af den enkelte. Vi mener dog stadig, at du er nødt til at acceptere en vis risiko for nedgang, hvis dine økonomiske mål drejer sig om porteføljevækst.

Vi oplever, at investorer, der forstår dette, også har realistiske forestillinger om kapitalbeskyttelse. For det første kan viden om, hvordan risiko hænger sammen med afkast, give investorer en ide om, hvad de kan forvente. En investor, der har brug for aktielignende afkast for at nå sine mål, er nødt til at acceptere den volatilitet, der er forbundet med at eje aktier. Og på lang sigt, mener vi ikke, at det kan undgås. Derimod mener Fisher Investments Norden, at hvis målet er kapitalbeskyttelse, bør du acceptere, at din portefølje ikke kommer til at vokse. Den vil bevare sin værdi - i hvert fald nominelt - men kapitalbeskyttelse er efter vores mening ikke den rette strategi for personer, der ønsker at opnå markedslignende afkast. Og hvis man er nødt til at hæve penge til at leve for, vil porteføljens værdi tilmed falde. At være klar over dette kan det påvirke ens investeringsmål, livsstilsvalg og andre personlige økonomiske beslutninger.

Det er også vores erfaring, at investorer med realistiske forventninger er bedre rustet til at gennemskue svigagtige investeringstilbud. Gennem årene har vi set mange eksempler på dårlige aktører, der påstår, at de kan sørge for kapitalbeskyttelse og højt afkast på samme tid - noget der efter vores mening er umuligt. Det er mere sandsynligt, at disse personer ikke tilbyder reel kapitalbeskyttelse, eller at deres forventede afkast faktisk ikke byder på meget vækst. Fisher Investments Nordens gennemgang viser, at investorer, der forstår, at det ikke er realistisk at opnå kapitalbeskyttelse og højt afkast på samme tid, er bedre i stand til at identificere den slags dårlige tilbud.

Følg med i de seneste markedsnyheder og -opdateringer fra Fisher Investments Norden i Danmark:

Fisher Investments Norden er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark ("Fisher Investments Norden"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er etableret i Luxembourg, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments Europe, og som er registreret i det luxembourgske selskabsregister, Registre de Commerce et des Sociétés (RCS), under selskabsregistreringsnr. B228486. Fisher Investments Europe reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"), og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til de tilknyttede virksomheder.

Dette dokument udgør Fisher Investments Europe's generelle holdninger og skal ikke betragtes som værende personlig investerings- eller skatterådgivning. Ej heller afspejler det kundens resultater. Der gives ingen garanti for, at Fisher Investments Europe fortsat vil have disse holdninger, og de kan til enhver tid ændre sig baseret på nye oplysninger, nye analyser eller nye overvejelser. Der er intet i dette dokument, som udgør en anbefaling eller estimat om markedsforholdene. Dette dokument er alene vejledende. De aktuelle og fremtidige markeder kan afvige markant fra det heri angivne. Der er endvidere ingen garanti for, at antagelserne anført i illustrationerne heri, er nøjagtige.

[i] Kilde: FactSet, pr. 13/7/2023. Udsagn er baseret på gennemsnitlig årlig procentvis ændring i det danske forbrugerprisindeks (for Storbritannien, Danmark, Sverige og Norge) og det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP, for euroområdet), 2000-2019. Forbrugerprisindekserne er offentlige mål for prisen på varer og tjenesteydelser i den samlede økonomi.

[ii] Kilde: FactSet, pr. 13/7/2023. Udsagn er baseret på procentvis ændring år-til-år i det danske forbrugerprisindeks (for Storbritannien, Danmark, Sverige og Norge) og HICP (for euroområdet), 2022.

[iii] Kilde: FactSet og Intercontinental Exchange, Inc., pr. 13/7/2023. Udsagn baseret på MSCI World Index, afkast med nettoudbytte i kroner, 31/12/1969-31/12/2022, og ICE BofA Sterling Broad Market Index, 31/12/1996-31/12/2022.

[iv] Ibid.

Udgivet af: Fisher Investments Norden


Fisher Investments Nordens billede

Fisher Investments Norden gennemgår de seneste investerings-nyheder, som du bør kende til

Fisher Investments Norden hjælper NPinvestor.dk's læsere med at undgå kognitive og adfærdsmæssige skævheder, der ofte forhindrer investorer i at nå deres langsigtede mål.

Hos Fisher Investments Norden forstår vi investorers forskellige behov og bekymringer, og vi gør vores ypperste for at hjælpe dem med at nå deres økonomiske mål og pensionsmål. Med flere årtiers erfaring og en global tilgang til investering gennemgår Fisher Investments Norden markedsforholdene på NPinvestor.dk for at hjælpe investorer med at finde rundt i finansielle nyheder og markedsaktivitet.

Hos Fisher Investments Norden ved vi, at et af de mest udfordrende aspekter ved investering er bibeholde disciplinen på trods af ustabilitet på markedet. Markedsustabilitet kan udløses af store finansielle nyheder og begivenheder, eller helt uden grund. Disse udsving kan vise sig at være udfordrende for selv de mest kyndige investorer.

Gennem årene har Fisher Investments Norden oplevet mange tilfælde, hvor investorer har haft svært ved at holde fast i deres langsigtede investeringsstrategi i perioder med ustabilitet. Selvom denne frygt er normal, kan det være potentielt skadeligt at reagere på den uden et væsentligt grundlag. Vi mener, at alle investorer kan åbne op for større muligheder, når deres beslutninger er drevet af logik frem for følelser.
 

Hvordan kan investorer reducere deres mulighed for at få langsigtet afkast? Fisher Investments Norden gennemgår almindelige investeringsfejl

På flere forskellige måder, men almindeligvis ved at forveksle begyndelsen på et kortsigtet fald med en langvarig nedgang. I de tilfælde reagerer investorer ofte på markedsnyheder ved at foretage en potentielt dyr porteføljehandel i stedet for at holde sig til deres langsigtede plan. Som Fisher Investments Nordens historiske gennemgang bekræfter, kan det have katastrofale følger at lade følelser påvirke investeringsbeslutninger.
 

Hvad kan investorer gøre for at undgå at begå sådanne fejl? Fisher Investments Norden gennemgår, hvordan man træffer fornuftige beslutninger

En af de bedste måder at klare sig igennem markedsustabilitet på er efter vores mening at få større viden om den og om, hvordan man håndterer den. Fisher Investments Norden gennemgår de seneste finansielle nyheder og giver solide og aktuelle kommentarer, der er designet til at hjælpe investorer med at forstå de negative kognitive skævheder og adfærdsmæssige problemer, der kan opstå som reaktion på daglige økonomiske begivenheder. Vi håber, at dette indhold, sammen med vores unikke indsigt i markedsbevægelser, leveret gennem NP Investor kan hjælpe investorer med at træffe klare beslutninger. 

Ønsker du dig en større forståelse af finansielle nyheder og begivenheder, eller hvordan tilsvarende markedsustabilitet kan påvirke din investeringsplanlægning, så sørg for at vende tilbage regelmæssigt for at læse Fisher Investments Nordens gennemgange og indsigt. Du kan også spørge efter Fisher Investments Nordens tilbud til investorer ved at besøge vores hjemmeside.

Følg Fisher Investments Norden for at få de seneste markedsnyheder og opdateringer. Følg os på:

•    Facebook
•    Twitter
•    LinkedIn

Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.
 

Læs mere på: www.fisherinvestments.com/da-dk