Fisher Investments Nordens gennemgang af kapitulation

Udgivet den 01-03-2023  |  kl. 17:44  |  

Det er Fisher Investments Nordens erfaring, at bear-markeder (langvarige fald på 20 % eller mere) ofte fører til spekulation om kapitulation - omfattende paniksalg af aktier - hos de finansielle medier, som vi følger. Men hvad er det, hvad betyder det, og hvordan holder du øje med det? Det gennemgår vi her.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Ifølge vores og andres analyser, så dækker kapitulation over det store omfang af paniksalg, der typisk forekommer tæt på eller i slutningen af bear-markeder. Vores analyser viser, at bear-markeder ofte starter med gradvise afmatninger, mens stemningen blandt investorer fortsat er positiv, hvilket får mange til at se faldene som en investeringsmulighed. Midlertidige stigninger virker da også til at bekræfte den overbevisning, men viser sig så at være såkaldte 'falske starter', hvor hver fornyet nedgang medfører yderligere skuffelse. I kølvandet på det, kan mange investorer ikke længere se nogen grund til optimisme og ender med helt at trække sig ud for at undgå den risiko, de oplever på aktiemarkedet, og søger derimod tilflugt hos såkaldte sikre havne - som f.eks. kan være kontanter, obligationer eller noget andet, der kan gøre en ende på nedturene. Med andre ord, så kapitulerer de og ender med at opgive håbet om bedring og overgiver sig i stedet til afmatningen.

Selvom kapitulation kun med sikkerhed kan udpeges i bakspejlet, mener Fisher Investments Norden, at der er nogle få typiske tegn, man kan holde øje med. For det første kan forhøjet og kraftig udstrømning i aktieinvesteringer indikere, at investorerne flygter fra aktier i hobetal. Man kan f.eks. følge med i disse udstrømninger hos America's Investment Company Institute. For det andet kan stor likviditet hos investorer tyde på et bredt skift til de formodede sikre havne beskrevet ovenfor. Bank of Americas månedlige undersøgelse blandt fondsforvaltere, der ofte figurerer i de finansielle medier, som vi følger, måler bl.a. professionelle investorers kontante beholdninger.

Investor- og forbrugerundersøgelser kan efter vores mening også give indsigt i stemningen. Det er vores erfaring, at negativ stemning og recessionsforventninger hos investorer kan være tegn på den omfattende pessimisme, der ligger til grundlag for klassisk kapitulation. Vi følger bl.a. EU's indikator for økonomiske forventninger (ESI), Tysklands ZEW-indeks samt stemningsundersøgelsen fra American Association of Individual Investors (AAII) for at få et indblik ind i stemningen. Ifølge analyser fra Fisher Investments Nordens kan andre tegn på kapitulation f.eks. være en øget procentdel af aktier, der har ligget på lavpunktet i 52 uger og et relativt stort antal aktier, der falder til under deres 200-dages glidende gennemsnit (hvilket er et udtryk for det gennemsnitlige prisniveau i løbet af de foregående 200 dage). Vi mener også, at det også kan være gavnligt at holde øje med kvalitative indikatorer - som f.eks. emner, der fylder meget i populære finansielle medier, og hvordan de stemmer overens med bredere politiske og økonomiske forhold.

Efter vores opfattelse har der været to bemærkelsesværdig eksempler på kapitulation inden for de seneste 15 år. Det seneste eksempel var i marts 2020, hvor indekset MSCI World gik i et bear-marked i alle større valutaer i forbindelse med det globale udbrud af covid-19. Ifølge Fisher Investments Nordens analyse resulterede verdensomspændende nedlukninger i usikkerhed og skabte røre i den økonomiske aktivitet, hvilket hæmmede aktiemarkedet. Indekset faldt 33,8 % i euro, og der var tilsvarende fald regnet i alle større valutaer.[i] Europæiske aktie- og obligations-ETF'er registrerede begge udstrømninger på EUR 96,7 mia. i marts - højere tal end under den globale finanskrise i 2008 eller under de sidste krampetrækninger af euroområdets gældskrise - da investorer tilsyneladende løb mod udgangen.[ii] Det betragter vi som tidspunktet for 2020's kapitulation - efterfulgt af, at MSCI World-indekset nåede bunden den 23. marts.[iii] Opsvinget startede kort tid efter, og indekset steg gennem hele 2021.[iv]

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Det andet eksempel er efter vores mening det globale bear-marked i 2007-2009. Fisher Investments Nordens analyser viser, at en ret ukendt amerikansk regnskabsregel skabte unødvendig ødelæggelse i bankkapitalen og resulterede i en efter vores mening panikpræget reaktion fra USA's regering - hvilket udløste global usikkerhed og resulterede i MSCI World-indeksets langvarige og dybe bear-marked - også opgjort i alle større valutaer.[v] Da afmatningen nærmede sig sin afslutning, var der imidlertid mange kvalitative indikatorer, som vi holder øje med, der tydede på, at der foregik en kapitulation. Investorstemningen ramte for eksempel et relativt lavpunkt den 5. marts 2009 (ifølge AAII-undersøgelser) - nogle få dage før bear-markedets bund (i euro) den 9. marts.[vi] Vi lagde også mærke til massevis af finansielle overskrifter, der advarede om, at aktierne ville fortsætte med at falde i lang tid - efter vores mening et eksempel på den håbløshed, der kendetegner og fører til kapitulation.

Vi synes, at det giver mening at inddrage kapitulation i markedsanalysen, når man prøver at afgøre, om bear-markedets bund nærmer sig - dog med det forbehold, at ikke alle bear-markeder udløser kapitulation. Det er efter vores mening et muligt tegn på en kommende bund, men det er bare én af flere indikatorer. Vi mener ikke, at det kan bruges til at udpege en bund i realtid. For eksempel i 1966 og 1982 gennemgik det amerikanske S&P 500-indeks bear-markeder, der begge sluttede uden mange traditionelle tegn på kapitulation. Med hensyn til 1966 så viser Fisher Investments Nordens analyser, at den otte måneder lange afmatning på markedet ikke omfattede stor udstrømning i aktieinvesteringer, likviditetsproblemer eller andre tydelige tegn på kapitulation.

Det kan efter vores opfattelse være en fordel for investorer at se tilstedeværelsen af kapitulation - eller manglen på samme - i sammenhæng med markedets nøgletal, som f.eks. aktiernes udbud og efterspørgsel eller økonomiske udviklinger, der påvirker den globale investorstemning. Fisher Investments Norden opfatter det som en del af den potentielle generelle stemning under et lavpunkt på markedet, men mener, at investorer risikerer at gå glip af tidlige bull-markedsafkast, hvis de baserer deres udsigter (og porteføljepositionering) på, at det kommer til at ske med sikkerhed.

Følg med i de seneste markedsnyheder og -opdateringer fra Fisher Investments Norden i Danmark:

Fisher Investments Norden er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark ("Fisher Investments Norden"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er etableret i Luxembourg, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments Europe, og som er registreret i det luxembourgske selskabsregister, Registre de Commerce et des Sociétés (RCS), under selskabsregistreringsnr. B228486. Fisher Investments Europe reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"), og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til de tilknyttede virksomheder.

Dette dokument udgør Fisher Investments Europe's generelle holdninger og skal ikke betragtes som værende personlig investerings- eller skatterådgivning. Ej heller afspejler det kundens resultater. Der gives ingen garanti for, at Fisher Investments Europe fortsat vil have disse holdninger, og de kan til enhver tid ændre sig baseret på nye oplysninger, nye analyser eller nye overvejelser. Der er intet i dette dokument, som udgør en anbefaling eller estimat om markedsforholdene. Dette dokument er alene vejledende. De aktuelle og fremtidige markeder kan afvige markant fra det heri angivne. Der er endvidere ingen garanti for, at antagelserne anført i illustrationerne heri, er nøjagtige.

[i] Kilde: FactSet. MSCI World-indekset, afkast med nettoudbytte i EUR, 19/2/2020-23/3/2020. Valutakursudsving mellem EUR og DKK kan medføre større eller mindre investeringsafkast.

[ii] "European ETFs See Record Outflows in March," Funds Europe, 9/4/2020.

[iii] Kilde: FactSet. MSCI World-indeks. Udsagn er baseret på samlet afkast med nettoudbytte i EUR, 23/3/2020. Valutakursudsving mellem EUR og DKK kan medføre større eller mindre investeringsafkast.

[iv] Kilde: FactSet. MSCI World-indeks. Udsagn er baseret på samlet afkast med nettoudbytte i EUR, 23/3/2020-31/12/2021. Valutakursudsving mellem EUR og DKK kan medføre større eller mindre investeringsafkast.

[v] Kilde: FactSet. MSCI World-indeks. Udsagn er baseret på samlet afkast med nettoudbytte i DKK, 15/6/2007-9/3/2009.

[vi] Kilde: American Association of Individual Investors, historiske data fra stemningsundersøgelser, pr. 13/1/2023, og FactSet. MSCI World-indeks. Udsagn er baseret på samlet afkast med nettoudbytte i EUR, 9/3/2009. Valutakursudsving mellem EUR og DKK kan medføre større eller mindre investeringsafkast.

Udgivet af: Fisher Investments Norden


Fisher Investments Nordens billede

Fisher Investments Norden gennemgår de seneste investerings-nyheder, som du bør kende til

Fisher Investments Norden hjælper NPinvestor.dk's læsere med at undgå kognitive og adfærdsmæssige skævheder, der ofte forhindrer investorer i at nå deres langsigtede mål.

Hos Fisher Investments Norden forstår vi investorers forskellige behov og bekymringer, og vi gør vores ypperste for at hjælpe dem med at nå deres økonomiske mål og pensionsmål. Med flere årtiers erfaring og en global tilgang til investering gennemgår Fisher Investments Norden markedsforholdene på NPinvestor.dk for at hjælpe investorer med at finde rundt i finansielle nyheder og markedsaktivitet.

Hos Fisher Investments Norden ved vi, at et af de mest udfordrende aspekter ved investering er bibeholde disciplinen på trods af ustabilitet på markedet. Markedsustabilitet kan udløses af store finansielle nyheder og begivenheder, eller helt uden grund. Disse udsving kan vise sig at være udfordrende for selv de mest kyndige investorer.

Gennem årene har Fisher Investments Norden oplevet mange tilfælde, hvor investorer har haft svært ved at holde fast i deres langsigtede investeringsstrategi i perioder med ustabilitet. Selvom denne frygt er normal, kan det være potentielt skadeligt at reagere på den uden et væsentligt grundlag. Vi mener, at alle investorer kan åbne op for større muligheder, når deres beslutninger er drevet af logik frem for følelser.
 

Hvordan kan investorer reducere deres mulighed for at få langsigtet afkast? Fisher Investments Norden gennemgår almindelige investeringsfejl

På flere forskellige måder, men almindeligvis ved at forveksle begyndelsen på et kortsigtet fald med en langvarig nedgang. I de tilfælde reagerer investorer ofte på markedsnyheder ved at foretage en potentielt dyr porteføljehandel i stedet for at holde sig til deres langsigtede plan. Som Fisher Investments Nordens historiske gennemgang bekræfter, kan det have katastrofale følger at lade følelser påvirke investeringsbeslutninger.
 

Hvad kan investorer gøre for at undgå at begå sådanne fejl? Fisher Investments Norden gennemgår, hvordan man træffer fornuftige beslutninger

En af de bedste måder at klare sig igennem markedsustabilitet på er efter vores mening at få større viden om den og om, hvordan man håndterer den. Fisher Investments Norden gennemgår de seneste finansielle nyheder og giver solide og aktuelle kommentarer, der er designet til at hjælpe investorer med at forstå de negative kognitive skævheder og adfærdsmæssige problemer, der kan opstå som reaktion på daglige økonomiske begivenheder. Vi håber, at dette indhold, sammen med vores unikke indsigt i markedsbevægelser, leveret gennem NP Investor kan hjælpe investorer med at træffe klare beslutninger. 

Ønsker du dig en større forståelse af finansielle nyheder og begivenheder, eller hvordan tilsvarende markedsustabilitet kan påvirke din investeringsplanlægning, så sørg for at vende tilbage regelmæssigt for at læse Fisher Investments Nordens gennemgange og indsigt. Du kan også spørge efter Fisher Investments Nordens tilbud til investorer ved at besøge vores hjemmeside.

Følg Fisher Investments Norden for at få de seneste markedsnyheder og opdateringer. Følg os på:

•    Facebook
•    Twitter
•    LinkedIn

Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.
 

Læs mere på: www.fisherinvestments.com/da-dk