Årsrapport 2020

Udgivet den 08-02-2021  |  kl. 12:29  |  

•                          Basisindtjeningen før nedskrivninger i 2020 på 197,4 mio. kr., hvilket er et fald på 35,6 mio. kr.
•                          Nedskrivninger på udlån m.v. udgør 38,1 mio. kr. Heri er indeholdt reservationer til tab som følge af COVID-19 på 39 mio. kr.
•                          Beholdningsresultatet er på 36,1 mio. kr.
•                          Årets resultat før skat udgør 195,4 mio. kr. og efter skat 153,2 mio. kr.
•                          Resultatet før skat forrenter egenkapitalen med 9,8 %.
•                          Likviditetsdækningen (LCR) er 429,5 %.
•                          Kapitalprocenten er 21,0.
•                          I 2021 forventes et resultat efter skat i niveauet 80-120 mio. kr.

Vedhæftet fil

Årsrapport 2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk