Årsrapport 2020

Udgivet den 31-03-2021  |  kl. 09:40  |  

Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Charlottenlund, den 31. marts 2021

Meddelelse nr. 216

 

Årsrapport 2020

Bestyrelsen har dags dato vedtaget årsrapporten for 2020.

Årets resultat før skat udgør EUR -7,6 mio. Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende, taget omstændighederne i betragtning.Koncernens resultat før værdireguleringer og skat ud­gjorde EUR 1,9 mio. i 2020 mod EUR 2,9 mio. i 2019, hvilket ligger inden for resultatudmeldingen som blev udmeldt i forbindelse med 3. kvartals regnskabet den 30. november 2020.Koncernens omsætning i 2020 udgjorde EUR 5,9 mio. og EUR 6,5 mio. i 2019.Der har været en negativ værdiregulering af tyske ejendomme på EUR 9,5 mio. i 2020. Ejendommene er vurderet til dagsværdi pr. 31. december 2020.Ledelsen forventer for regnskabsåret 2021 et resultat før værdiregulering og skat på EUR 1,6 - 2,1 mio.

Der afholdes generalforsamling den 29. april 2021.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til bestyrelsesformanden Hans Thygesen på telefon 8110 0800.

Med venlig hilsen
German High Street Properties A/S

Hans Thygesen
Bestyrelsesformand

Vedhæftet fil

Årsrapport 2020 - GHSP - endelig

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk