1. kvartalsrapport 2020

Udgivet den 29-05-2020  |  kl. 08:44  |  

Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Charlottenlund, den 29. maj 2020
Meddelelse nr. 209

 


 

1. kvartalsregnskab for perioden 1. januar - 31. marts 2020

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede kvartalsregnskab for perioden 1. januar - 31. marts 2020.

Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 31. marts 2020 udgjorde T.EUR 104. Resultatet anses for tilfredsstillende.Negativ værdiregulering af tyske ejendomme på EUR 12,5 mio.Covid-19 effekt på 1. kvartal 2020 og budget henvises til kvartalsrapporten for 1. kvartal 2020 og børsmeddelelse 208Fortsat stærk soliditet på 51,9% og tilfredsstillende likvide reserver på TEUR 3.567.Selskabet forventer et resultat før værdiregulering og skat for 2020 vil ligge i intervallet T.EUR 1.000 - 1.800.


Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 8110 0800.

Med venlig hilsen

German High Street Properties A/S

Hans Thygesen

Bestyrelsesformand

Vedhæftet fil

1. kvartal 31.03.2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder